1
00:00:15,333 --> 00:00:20,222
slovenské titulky: blinkity

2
00:00:27,000 --> 00:00:30,554
<i>Život je ostrov
v oceáne samoty,</i>

3
00:00:30,555 --> 00:00:33,110
<i>ostrov, ktorého skaly sú nádejou,</i>

4
00:00:33,111 --> 00:00:36,443
<i>ktorého stromy sú sny,</i>

5
00:00:36,444 --> 00:00:38,000
<i>ktorého riavy sú smädné</i>

6
00:00:38,111 --> 00:00:42,000
<i>a kvety ktorého sú samota.</i>

7
00:01:38,440 --> 00:01:42,666
- Tu sú!
- Tak pohyb! Poďme, poďme!

8
00:01:42,777 --> 00:01:45,560
- Rýchlejšie!
- Prečo to tak dlho trvá?

9
00:01:46,160 --> 00:01:48,686
Zvládneš to. Veľa šťastia!

10
00:01:49,520 --> 00:01:51,443
Švihnite si, chlapci!
Bojový čln čaká.

11
00:01:54,400 --> 00:01:57,120
Tak ideme?

12
00:02:33,676 --> 00:02:35,555
<i>Šalom, pani Rimonová.</i>

13
00:02:38,444 --> 00:02:40,222
<i>Dlho sme sa nevideli.</i>

14
00:02:40,558 --> 00:02:41,888
Cukor?

15
00:02:42,157 --> 00:02:44,178
Kdeže, doktor mi zakázal...

16
00:02:47,636 --> 00:02:48,850
Vyzeráš dobre.

17
00:02:53,477 --> 00:02:55,823
Potrebujeme opatrovateľku.
Na dva týždne.

18
00:02:56,676 --> 00:02:58,288
Myslel som, že ťa to bude zaujímať.

19
00:03:03,838 --> 00:03:06,324
Mossad, súbor N 59618
Prísne tajné!

20
00:03:07,838 --> 00:03:08,888
Ako je dôležitá?

21
00:03:09,516 --> 00:03:13,383
Zohrala vážnu úlohu v mnohých
našich operáciách v Libanone.

22
00:03:13,838 --> 00:03:15,068
Má tam dobré prepojenia.

23
00:03:15,317 --> 00:03:17,777
V poslednom čase ju zopár mocných
ľudí začalo podozrievať.

........