1
00:01:04,731 --> 00:01:06,722
Toto je pohřeb nejbohatšího

2
00:01:06,942 --> 00:01:09,309
muže na světě.

3
00:01:09,528 --> 00:01:12,691
A to je jeho 17 synů.

4
00:01:12,906 --> 00:01:16,865
Brzy budou sdílet jeho osud
spolu se všemi ostatními muži,

5
00:01:17,077 --> 00:01:19,034
kteří se staví proti mé vůli.

6
00:01:19,246 --> 00:01:22,455
Oči této dívky je sledují,

7
00:01:22,666 --> 00:01:27,456
tak jako tebe možná
sledují oči jiné ženy.

8
00:01:33,969 --> 00:01:38,338
Já mám milion očí,
protože jsem Sumuru.

9
00:05:23,198 --> 00:05:24,563
Mám se slitovat?

10
00:05:39,422 --> 00:05:42,835
Vedla jsi si velmi dobře, Louise.

11
00:05:43,051 --> 00:05:45,713
Ale teď něco důležitějšího.

12
00:05:47,597 --> 00:05:50,339
Vy jste byly ve službě,
když jsem dnes ráno tlumočila

13
00:05:50,559 --> 00:05:53,802
slovo naší paní vašim sestrám.

14
00:05:54,020 --> 00:05:55,602
Obdrželi jsme varování z Říma,

15
00:05:55,814 --> 00:05:58,476
které nám dává důvod k znepokojení.

16
00:05:58,692 --> 00:05:59,853
A ovlivňuje každou z nás.

17
00:06:01,278 --> 00:06:04,020
Má paní.

18
00:06:04,239 --> 00:06:05,354
Co pohřeb?

19
00:06:05,574 --> 00:06:07,485
Naprostý úspěch.

20
00:06:07,701 --> 00:06:09,157
A nejbližší příbuzní?

21
00:06:09,369 --> 00:06:10,825
Už žádní nejsou.

22
00:06:14,416 --> 00:06:16,828
Ať odpočívají v pokoji.

23
00:06:18,879 --> 00:06:20,210
Pokračujte.

24
00:06:21,631 --> 00:06:25,169
Zpráva je dostačující.
aby naše dáma jela do Itálie
........