1
00:00:14,264 --> 00:00:20,145
DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,729 --> 00:00:25,025
Já si představuju vesmír
jako velké lákadlo lidstva.

3
00:00:25,108 --> 00:00:31,073
Vesmír nás láká,
protože je tu pořád a neustále ho vidíme.

4
00:00:31,156 --> 00:00:34,535
Je přímo za vesmírným oknem.

5
00:00:35,702 --> 00:00:38,330
Na druhé straně skla

6
00:00:38,413 --> 00:00:43,502
se rozkládá obrovský prostor,
který vidíme a můžeme si představovat,

7
00:00:43,585 --> 00:00:48,757
ale nemůžeme se ho dotknout.
Neodolatelně nás láká.

8
00:00:50,634 --> 00:00:54,054
Po celou historii lidstva
v nás nezměrnost vesmíru,

9
00:00:54,137 --> 00:00:58,850
ta ohromná nebeská báň, vyvolává

10
00:00:58,934 --> 00:01:03,355
úctu, úžas a zároveň strašlivý strach.

11
00:01:08,318 --> 00:01:13,657
Vesmír je místo,
kam se snažíme dostat od chvíle,

12
00:01:13,740 --> 00:01:16,285
kdy jsme poprvé pohlédli ke hvězdám.

13
00:01:18,328 --> 00:01:22,332
A létáme tam už od roku 1957.

14
00:01:22,416 --> 00:01:26,545
<i>Dnes se na nebi objevil nový měsíc.</i>
<i>58centimetrová kovová koule vypuštěná</i>

15
00:01:26,628 --> 00:01:28,005
<i>ruským raketoplánem.</i>

16
00:01:28,505 --> 00:01:32,592
<i>V tomto desetiletí jsme se rozhodli</i>
<i>vydat na Měsíc a dělat další věci.</i>

17
00:01:32,676 --> 00:01:36,263
<i>Ne proto, že je to snadné,</i>
<i>ale proto, že je to náročné.</i>

18
00:01:36,972 --> 00:01:40,600
Soutěživost mezi Amerikou
a Sovětským svazem

19
00:01:40,684 --> 00:01:43,186
podnítila vesmírný závod.

20
00:01:45,731 --> 00:01:51,445
Od chvíle, kdy jsme začínali
a žádný člověk do té doby neopustil Zemi,

21
00:01:53,989 --> 00:01:56,408
nám to na povrch Měsíce trvalo osm let.

22
00:01:56,491 --> 00:02:02,122
<i>Je to malý krok pro člověka,</i>
<i>ale velký skok pro lidstvo.</i>

........