1
00:00:13,384 --> 00:00:15,227
Přitáhněte to hlavní lano.

2
00:00:16,280 --> 00:00:19,507
No tak, rychle, no tak.

3
00:00:37,270 --> 00:00:39,187
Sakra, čekej.

4
00:02:05,656 --> 00:02:08,708
Sakra, položil se nízko.
Všichni k hlavní plachtě.

5
00:02:17,292 --> 00:02:18,965
No tak, vy dva.

6
00:02:18,965 --> 00:02:21,661
Na této straně ostrova
jsme ještě nebyli.

7
00:03:10,653 --> 00:03:12,253
Tudy, pane Kingu.

8
00:03:13,630 --> 00:03:14,463
Motorový člun.

9
00:03:16,190 --> 00:03:17,023
Ještě ne.

10
00:03:18,100 --> 00:03:19,813
Pomalu, jak to jen jde.

11
00:03:37,605 --> 00:03:39,310
- Co jste našli?
- Tělo.

12
00:03:39,310 --> 00:03:40,143
Sagigi.

13
00:03:43,800 --> 00:03:45,800
Otočte ho, podíváme se na něj.

14
00:03:51,079 --> 00:03:52,960
Vypadá to,
že se k němu dostala barakuda.

15
00:03:52,960 --> 00:03:54,683
Jo, trochu ho zřídila.

16
00:03:56,040 --> 00:03:57,430
Znáš ho, Yusepe?

17
00:04:00,170 --> 00:04:02,223
Nikdy v životě jsem ho neviděl.

18
00:04:04,920 --> 00:04:07,510
Co vy, chlapi, znáte toho chlapa?

19
00:04:07,510 --> 00:04:09,390
Tento muž nepochází z ostrova Thursday.

20
00:04:09,390 --> 00:04:13,053
Asi spadl z nějakého člunu,
který proplouval úžinou.

21
00:04:13,053 --> 00:04:15,960
Přikryj ho, nelíbí se mi,
jak se na mě dívá.

22
00:04:15,960 --> 00:04:17,942
Vždy jsem nesnášel
ten skelný pohled.

23
00:04:19,269 --> 00:04:20,923
Je to divná věc, pane Kingu.

24
........