1
00:00:43,480 --> 00:00:46,360
Orlando se osm let pral s osudem,

2
00:00:46,440 --> 00:00:48,400
aby udržel naživu
jejich milenecký vztah.

3
00:00:48,960 --> 00:00:50,800
A aby si zachoval lásku
ke své ženě.

4
00:00:51,480 --> 00:00:55,360
Když se tě zeptají, kolik zásadních
lidí jsi v životě poznal,

5
00:00:55,440 --> 00:00:58,240
těžko si vzpomeneš na víc
než dvě tři jména.

6
00:00:58,920 --> 00:01:02,320
Orlando byl zásadním člověkem
pro obě ženy.

7
00:01:09,120 --> 00:01:11,280
Jseš si jistá,
že to chceš publikovat?

8
00:01:13,360 --> 00:01:14,560
Ano.

9
00:01:16,080 --> 00:01:19,880
Verónica byla pro můj vztah
to nejlepší, co se mi mohlo stát.

10
00:01:21,200 --> 00:01:23,520
Nevím, jestli to bylo proto,
že byl Óscar šťastný,

11
00:01:23,600 --> 00:01:25,680
nebo se cítil provinile.

12
00:01:25,760 --> 00:01:29,440
Ale když byl se mnou, byl úžasný.

13
00:01:32,160 --> 00:01:33,320
Byl aktivní.

14
00:01:33,800 --> 00:01:35,520
Pořád mě něčím překvapoval.

15
00:01:36,120 --> 00:01:39,800
Jako ten den, když přišel
s nápadem na umělecké fotky.

16
00:01:42,400 --> 00:01:43,920
Zlato, co to je?

17
00:01:44,000 --> 00:01:47,040
-Nádherný podvazkový pás.
-Podvazkový pás?

18
00:01:47,120 --> 00:01:51,640
Jak bych si mohla obléct podvazkový
pás, kdybych ho nemilovala,

19
00:01:51,720 --> 00:01:53,720
kdybychom k sobě nic necítili?

20
00:01:53,800 --> 00:01:56,240
Zlato, vypadáš úžasně.
Jsi nádherná.

21
00:01:56,800 --> 00:02:00,960
-Věř mi, lásko. To je ono!
-Dobře.

22
00:02:01,520 --> 00:02:05,280
Tak to uděláš, bavíš se
........