1
00:00:04,000 --> 00:00:06,110
Paní ředitelko Blackburnová.

2
00:00:06,610 --> 00:00:10,810
To já jsem přiměla
Andó Hanu vypít víno.

3
00:00:12,100 --> 00:00:15,500
Opravdu rozumíš tomu,
co jsi udělala?

4
00:00:15,510 --> 00:00:18,360
Prosím, vyhoďte mě.

5
00:00:18,600 --> 00:00:20,000
Renko...

6
00:00:21,100 --> 00:00:26,800
Hanako a Anna
Přeložila: Zíza, korektura fishmancz

7
00:01:34,800 --> 00:01:39,040
Sama jsi porušila pravidlo této školy.

8
00:01:39,120 --> 00:01:42,120
Nechala jsi vinu na nevinné spolužačce.

9
00:01:42,800 --> 00:01:46,820
Porušila jsi školní řád.

10
00:01:46,820 --> 00:01:50,490
A zapojila do toho spolužačku,
která o ničem nevěděla.

11
00:01:50,490 --> 00:01:53,150
Předtím, když jsme se tě ptaly,

12
00:01:53,150 --> 00:01:57,030
lhala jsi, když jsi řekla,
že to Hana vypila sama.

13
00:01:58,400 --> 00:02:02,430
Proč jsi dnes přišla říct pravdu?

14
00:02:02,430 --> 00:02:05,180
Když jsme se tě poprvé ptaly,

15
00:02:05,430 --> 00:02:08,660
řekla jsi nám, že slečna Andó pila sama.

16
00:02:08,800 --> 00:02:12,600
Ale dnes jsi nám přišla říct pravdu. Proč?

17
00:02:14,180 --> 00:02:18,300
Odpověz na otázku.

18
00:02:25,100 --> 00:02:29,320
Nemá to žádný zvláštní důvod.

19
00:02:30,200 --> 00:02:33,800
V každém případě budu vyloučena.

20
00:02:33,800 --> 00:02:36,460
-Takže je to v pořádku, ne?
-Renko.

21
00:02:36,460 --> 00:02:38,400
Už to nebudeme tolerovat.

22
00:02:38,400 --> 00:02:41,700
Jak se můžeš takhle chovat!

23
00:02:44,400 --> 00:02:46,490
Co se týče vašich trestů,

24
00:02:48,020 --> 00:02:49,920
........