1
00:00:06,000 --> 00:00:09,042
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,667 --> 00:00:15,000
Oktoagenti, hlaste se.

3
00:00:46,833 --> 00:00:48,750
- Objevovat!
- Zachraňovat!

4
00:00:48,833 --> 00:00:49,667
Chránit!

5
00:00:49,750 --> 00:00:51,167
Oktonauti!

6
00:00:51,750 --> 00:00:53,125
<i>Na pevnině.</i>

7
00:00:54,000 --> 00:00:56,917
<i>Oktonauti a himalájský zřídlomilný had.</i>

8
00:01:00,083 --> 00:01:02,750
Dobré ráno. Co ten nový Gup?

9
00:01:02,833 --> 00:01:05,458
Klika ho ještě lehce upravuje.

10
00:01:05,542 --> 00:01:06,708
Šroubovák.

11
00:01:07,792 --> 00:01:10,292
Díky, Řepáku. Jdeme na to.

12
00:01:10,375 --> 00:01:12,375
Dashi, vyzkoušíme ho.

13
00:01:16,042 --> 00:01:18,167
Vypadá jako brouk,

14
00:01:18,250 --> 00:01:20,667
proto má i podobné funkce.

15
00:01:20,792 --> 00:01:23,375
Jako třeba víceúčelové nohy.

16
00:01:23,458 --> 00:01:25,708
Zkus prodloužení nohou.

17
00:01:31,417 --> 00:01:32,583
Působivé.

18
00:01:37,833 --> 00:01:38,708
Kliko?

19
00:01:39,708 --> 00:01:41,083
Vypněte to!

20
00:01:46,083 --> 00:01:46,917
Uf!

21
00:01:48,250 --> 00:01:51,167
Má to ještě pár much.

22
00:01:51,250 --> 00:01:55,792
Až bude Terra-Gup hotový,
dostane se kamkoli na pevnině.

23
00:01:55,875 --> 00:01:57,292
Jako brouk!

24
00:01:58,833 --> 00:02:01,083
Oktonauti na základnu!

25
00:02:09,917 --> 00:02:13,708
........