1
00:00:06,000 --> 00:00:09,917
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,542 --> 00:00:17,542
<i>Fantosi?</i>

3
00:00:18,417 --> 00:00:21,667
<i>Kide! Krosh mě podrazila!</i>
<i>Podělala jsem to!</i>

4
00:00:21,750 --> 00:00:23,875
<i>- Mám ti pomoct?</i>
- Erodius!

5
00:00:23,958 --> 00:00:26,417
<i>- Omlouvám se za…</i>
- Erodius!

6
00:00:28,958 --> 00:00:35,625
V ohromující rozlehlosti vesmíru
je jenom 13 kosmických kamenů moci. Moci!

7
00:00:36,417 --> 00:00:38,458
A já, Fantos sběratel…

8
00:00:42,833 --> 00:00:45,542
je mám všechny!

9
00:00:49,167 --> 00:00:54,542
Mám moc telekineze, růstu, jasnozřivosti…

10
00:00:56,958 --> 00:00:58,458
znásobení…

11
00:00:59,708 --> 00:01:01,167
neviditelnosti…

12
00:01:03,833 --> 00:01:05,500
více paží…

13
00:01:08,417 --> 00:01:10,625
superrychlosti, roztahování…

14
00:01:12,208 --> 00:01:14,167
vstřebávání bolesti,

15
00:01:14,500 --> 00:01:18,625
ohně, ledu, slizu a teď i…

16
00:01:20,750 --> 00:01:25,458
Chvíle napětí…
moc teleportačních portálů!

17
00:01:31,042 --> 00:01:36,750
Mami! Skvělá zpráva! Mám všechny kameny!
Můžu se konečně odstěhovat.

18
00:01:40,792 --> 00:01:46,333
Počkat! Je moje sbírka fakt kompletní?
Erodius bude dál ničit planety

19
00:01:46,417 --> 00:01:50,083
a vždycky může vytvořit
další kosmický kameny!

20
00:01:53,583 --> 00:01:59,833
Když se sem přestěhujeme, bude sbírání
dalších možných kosmických kamenů snazší.

21
00:02:01,417 --> 00:02:02,458
Hej!

22
00:02:05,958 --> 00:02:09,708
Stop! Už mám tebe
a tvýho stupidního týmu dost!

23
00:02:09,792 --> 00:02:14,417
........