1
00:00:01,080 --> 00:01:03,420
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:01,160 --> 00:00:05,400
Dávat první pomoc při zpěvu písně Stayin 'Alive
je zřejmě jediný způsob, jak zabránit jisté smrti?

3
00:00:05,401 --> 00:00:07,280
Naučí tě to správně
nastavit rytmus.

4
00:00:07,280 --> 00:00:08,360
Ustup!

5
00:00:09,420 --> 00:00:13,020
Nemluví a už nepromluvil dva roky.

6
00:00:13,020 --> 00:00:13,920
Lauro.

7
00:00:13,920 --> 00:00:14,999
Viděl jsi zprávy?

8
00:00:15,080 --> 00:00:17,560
Konečně zmizí hovna z našich ulic.

9
00:00:21,920 --> 00:00:23,759
<i>Co Gomora říká,
má pro mě velký význam.</i>

10
00:00:23,760 --> 00:00:25,119
<i>Protože poprvé ve mém životě</i>

11
00:00:25,120 --> 00:00:27,180
mi někdo mluví z duše.

12
00:00:27,320 --> 00:00:29,439
Will Chambers nahrál video.

13
00:00:29,440 --> 00:00:31,879
<i>Po dalším útoku
se chtěl stát mučedníkem.</i>

14
00:00:31,880 --> 00:00:33,959
<i>Jistě vás zajímá,
proč k tomu dnes došlo.</i>

15
00:00:33,960 --> 00:00:36,559
<i>Proč byla prolita všechna ta krev,
proč všichni ti lidé museli zemřít.</i>

16
00:00:36,560 --> 00:00:37,919
<i>Zemřou další lidé.</i>

17
00:00:37,920 --> 00:00:40,040
A pouze váš syn ví, jak a kde.

18
00:00:41,800 --> 00:00:44,040
<i>Will nám lhal.</i>
<i>Hrál si s námi.</i>

19
00:00:45,040 --> 00:00:47,940
<i>Kamilla Agostonová není Gomora.</i>

20
00:00:47,960 --> 00:00:49,599
Kdo to tedy je?

21
00:00:49,600 --> 00:00:53,000
<i>Kdo další nám říkal,
co jsme chtěli slyšet,</i>

22
00:00:53,280 --> 00:00:56,400
<i>hrál si s námi,
aby měli čas zmizet?</i>

23
00:00:57,560 --> 00:00:59,040
Andras Juszt.
........