1
00:00:09,291 --> 00:00:11,583
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:36,833 --> 00:00:37,666
Slečno Theo.

3
00:00:37,750 --> 00:00:38,583
Paní Ancionová.

4
00:00:38,666 --> 00:00:40,500
Váš žebřík to dokázal.

5
00:00:40,583 --> 00:00:42,000
To ráda slyším.

6
00:00:42,083 --> 00:00:45,666
Potřebovala jsem plech na pečení,
budeme s Annou péct koláče.

7
00:00:45,791 --> 00:00:47,666
- Je tu na návštěvě.
- Bezva.

8
00:00:47,750 --> 00:00:49,166
Kam jede vaše kočka?

9
00:00:49,250 --> 00:00:50,333
{\an8}Na výlet.

10
00:00:52,583 --> 00:00:53,666
Vy ho znáte?

11
00:00:53,750 --> 00:00:55,916
Omlouvám se, spěcháme. Hezký večer.

12
00:00:56,000 --> 00:00:57,125
Hezký večer.

13
00:01:01,916 --> 00:01:04,125
Není správné jim to neříct.

14
00:01:04,791 --> 00:01:06,708
Cos dala do kufru?

15
00:01:06,791 --> 00:01:07,625
Svou tašku.

16
00:01:07,708 --> 00:01:09,250
Svou tašku a?

17
00:01:10,083 --> 00:01:11,125
Svou kočku.

18
00:01:11,208 --> 00:01:13,000
Má jen tři a půl kila.

19
00:01:13,083 --> 00:01:16,458
- Žádná zvířata, nikomu ani slovo…
- Mám ho pět let.

20
00:01:16,541 --> 00:01:18,291
- Theo, rozhodli jsme se.
-Já vím.

21
00:01:18,375 --> 00:01:19,541
- A hlasovali.
- Vím.

22
00:01:19,625 --> 00:01:21,833
Do bunkru mohou jen nepostradatelní

23
00:01:21,916 --> 00:01:23,708
- pro misi…
- Já vím, Gerardo!

24
00:01:28,166 --> 00:01:29,625
........