1
00:00:04,980 --> 00:00:06,746
V předchozích dílech...

2
00:00:06,781 --> 00:00:07,814
Není to tak? Proč jsem tady?

3
00:00:07,849 --> 00:00:08,949
Protože se cítíš provinile
za celé ty roky

4
00:00:08,983 --> 00:00:10,150
ignorování svého bratra.

5
00:00:10,184 --> 00:00:12,018
Jsi tady, protože jsi moje rodina.

6
00:00:12,053 --> 00:00:14,020
Kterou jsi celý život ignorovala!

7
00:00:14,055 --> 00:00:17,123
To mě ignorovali jako první!

8
00:00:17,495 --> 00:00:19,329
Moje matka vychovala tři děti,

9
00:00:19,363 --> 00:00:20,764
vlastní dům,

10
00:00:20,798 --> 00:00:22,766
modlí se za všechny ostatní
víc než kdokoli koho znám,

11
00:00:22,800 --> 00:00:25,268
a teď potřebuje celodenní péči.

12
00:00:25,303 --> 00:00:26,736
- Co to děláš?
- Odcházím.

13
00:00:26,771 --> 00:00:28,738
Ne, no tak. Nedělej to.

14
00:00:28,773 --> 00:00:30,180
Proč ne?

15
00:00:30,842 --> 00:00:32,843
Převádím vás k jinému terapeutovi.

16
00:00:32,877 --> 00:00:33,903
Je mi to líto.

17
00:00:33,946 --> 00:00:35,979
Měl jsem ohromný průlom

18
00:00:36,013 --> 00:00:37,438
s novým pacientem.

19
00:00:38,703 --> 00:00:40,232
Je to jeho čepice?

20
00:01:00,337 --> 00:01:01,638
Díky bohu.

21
00:01:01,672 --> 00:01:05,709
39,5 stupně,
dusivé výfukové plyny,

22
00:01:05,743 --> 00:01:08,144
slunce odrážející se
od každé skleněné budovy.

23
00:01:08,179 --> 00:01:10,714
Jak vidíš,
vzala to velmi důstojně.

24
00:01:10,748 --> 00:01:12,349
........