1
00:00:26,208 --> 00:00:27,666
Co ti tak dlouho trvalo?

2
00:00:46,708 --> 00:00:47,625
Jason?

3
00:00:47,708 --> 00:00:49,166
Teď už mám nové jméno.

4
00:00:50,041 --> 00:00:51,208
Červená kapuce.

5
00:00:59,750 --> 00:01:00,875
To ne.

6
00:01:28,416 --> 00:01:29,875
Byla tam mrrtvola.

7
00:01:29,958 --> 00:01:32,291
Jasonovo tělo.
Bruce ho viděl na vlastní oči.

8
00:01:32,375 --> 00:01:34,708
Možná byl zmatený.

9
00:01:34,791 --> 00:01:36,125
Bruce není nikdy zmatený.

10
00:01:36,208 --> 00:01:37,559
- Nechci to říkat, ale...
- Byl to Jason.

11
00:01:37,583 --> 00:01:38,583
Viděl jsem ho.

12
00:01:41,166 --> 00:01:42,750
Jak to udělal?

13
00:01:42,833 --> 00:01:45,353
Někdo udělal voodoo
a vstal z mrtvých?

14
00:01:45,416 --> 00:01:46,625
Bruce zná hodně lidí.

15
00:01:46,708 --> 00:01:48,500
Bruce o tomhle nic neví.

16
00:01:48,583 --> 00:01:50,392
Nikdy by Jokera nezabil,
kdyby Jason žil.

17
00:01:50,416 --> 00:01:51,750
Tak Ra's al Ghul?

18
00:01:51,833 --> 00:01:53,791
To je nepravděpodobný.

19
00:01:53,875 --> 00:01:57,583
Jestli někdo přivádí lid zpátky k životu,
možná by mohl přivést zpět i Donnu.

20
00:02:03,375 --> 00:02:07,041
Na Velikonoce je ještě moc brzo,
ale někdo toho bastarda vzkřísil.

21
00:02:07,125 --> 00:02:10,208
Nebo svou smrt nafingoval
tak dobře, že obelstil i Bruce.

22
00:02:10,291 --> 00:02:13,000
Každopádně to určitě nezvládl sám.

23
00:02:13,083 --> 00:02:14,875
Ať se stalo cokoliv, změnil se.

24
........