1
00:01:23,112 --> 00:01:28,140
Proč jste jim to dovolil?
Měl jste to mít pod kontrolou.

2
00:01:28,140 --> 00:01:33,400
Stalo se. Místo obviňování
mi to radši pomoz vyřešit.

3
00:01:33,400 --> 00:01:39,760
Ale jak? Ta ženská viděla
varování a dala mi košem.

4
00:01:42,124 --> 00:01:44,700
Tak ji unes jako minule.

5
00:01:45,236 --> 00:01:48,100
Ale teď jsou všichni opatrnější.

6
00:01:48,570 --> 00:01:51,500
Navíc jste nic neudělal s tím,

7
00:01:51,500 --> 00:01:54,232
že mě policie vyšetřuje.

8
00:01:55,060 --> 00:01:58,824
Já si svou práci odvedu,

9
00:01:59,152 --> 00:02:04,980
radši se koukej postarat o to,
abys našel další oběť.

10
00:03:19,700 --> 00:03:21,900
Zlobíš se?

11
00:03:26,368 --> 00:03:30,528
Sama nedokážu popsat, co cítím.

12
00:03:32,622 --> 00:03:36,624
Když jsi mi řekl,
že jsi sehnal Benjawan,

13
00:03:36,978 --> 00:03:40,424
byla jsem tak ráda,
že se mi snažíš pomoct.

14
00:03:41,856 --> 00:03:44,480
Ale o to ti nešlo.

15
00:03:44,780 --> 00:03:48,100
Proto nevím, jak se mám cítit.

16
00:03:52,249 --> 00:03:58,496
Kdybych chtěl, aby řekla pár slov,
mohl jsem vybrat jakoukoli akci.

17
00:03:59,288 --> 00:04:02,700
Víš, proč jsem vybral tu tvoji?

18
00:04:03,747 --> 00:04:05,368
Proč?

19
00:04:07,332 --> 00:04:11,400
Abych ti mohl být nablízku.

20
00:04:21,459 --> 00:04:23,400
Pořád se zlobíš?

21
00:04:24,620 --> 00:04:28,560
Neřekla jsem, že se zlobím.

22
00:04:29,388 --> 00:04:32,480
Jen jsem nevěděla, co cítím.

23
00:04:35,058 --> 00:04:37,220
Jestli se nezlobíš,

24
........