1
00:00:29,804 --> 00:00:48,268
Titulky 9.9.2021
Andrea1717

2
00:01:12,113 --> 00:01:14,783
Bolo to v roku 1398,
7 rokov od založenia Joseonu.

3
00:01:14,866 --> 00:01:17,077
Krajinu sužoval chaos
zvonku aj zvnútra,

4
00:01:17,160 --> 00:01:21,081
spôsobený hlavne zahraničnými
inváziami a korunovaním princa.

5
00:02:32,610 --> 00:02:34,279
Ty zdivočelý skurvysyn!

6
00:03:19,240 --> 00:03:20,783
Vyriešili sme všetko zlé z minulosti,

7
00:03:20,867 --> 00:03:23,620
založili novú dynastiu
a stvorili novú krajinu.

8
00:03:23,703 --> 00:03:24,621
1398, 7. ROK VLÁDY TAEJA

9
00:03:24,704 --> 00:03:28,374
Teraz, verejní zamestnanci
kým dostávajú štátnu ochranu,

10
00:03:28,875 --> 00:03:33,254
zamestnávajú súkromných vojakov
na osobnú ochranu.

11
00:03:33,338 --> 00:03:37,467
Nie je to len nerozumné,
ale rozdeľuje to aj moc nášho národa.

12
00:03:38,092 --> 00:03:42,096
Preto žiadam, aby sa všetci dôstojníci
vrátili k trojozbrojenej armáde

13
00:03:42,180 --> 00:03:44,307
a zhromaždili
všetkých súkromných vojakov

14
00:03:44,390 --> 00:03:45,225
SAMBONG JEONG DO-JEON

15
00:03:45,308 --> 00:03:49,562
- a vycvičili ich v bojových
formáciách. - Vaše Veličenstvo.

16
00:03:49,646 --> 00:03:52,649
Náhly nárast vojenskej aktivity

17
00:03:52,732 --> 00:03:56,694
by mohol rozhnevať cisára
z dynastie Ming. Iste to viete.

18
00:03:56,778 --> 00:03:59,614
Čo navrhujete,
aby sme sa vysporiadali s takým hnevom?

19
00:03:59,697 --> 00:04:00,990
Prvý vicepremiér,

20
00:04:01,074 --> 00:04:05,119
Zdá sa, že ti viac záleží
na Mingovi než na blahu Joseonu.

21
00:04:05,203 --> 00:04:09,791
Hovoríte, že by ste najradšej uvrhli
túto krajinu do vojnového chaosu?

22
........