1
00:00:18,560 --> 00:00:23,232
Pan Corman

2
00:00:24,816 --> 00:00:26,485
<i>Další den je pryč.</i>

3
00:00:26,568 --> 00:00:30,280
<i>- Ztrácíš se.
- Mimo nás dva.</i>

4
00:00:31,156 --> 00:00:35,577
<i>Tys nikdy neměl ve zvyku zůstávat.</i>

5
00:00:35,661 --> 00:00:38,038
<i>Láska prý chce čas,</i>

6
00:00:38,121 --> 00:00:41,333
<i>ale proč mým časem mrháš, zlato?</i>

7
00:00:41,416 --> 00:00:43,293
<i>Řekni pravdu.</i>

8
00:00:43,377 --> 00:00:46,839
<i>Byl jsi pryč moc dlouho.</i>

9
00:00:47,589 --> 00:00:51,468
<i>- Moc dlouho.
- Dlouho.</i>

10
00:01:01,270 --> 00:01:02,479
Děkujeme.

11
00:01:25,836 --> 00:01:27,045
- Jsme tu.
- Jo.

12
00:01:28,213 --> 00:01:29,715
- Jsme tu.
- Jsme tu.

13
00:01:35,345 --> 00:01:36,847
Ahoj, zníte skvěle.

14
00:01:36,930 --> 00:01:39,141
- Potřebuju probrat pár…
- Děkujeme.

15
00:01:39,224 --> 00:01:41,226
Můžeme to probrat po koncertě?

16
00:01:41,310 --> 00:01:43,228
- Bože, no jasně.
- Díky.

17
00:01:44,897 --> 00:01:46,231
Ty jo.

18
00:01:49,401 --> 00:01:51,028
Nezměníme ten přídavek?

19
00:01:51,945 --> 00:01:53,572
Měli bychom to zkusit.

20
00:01:54,573 --> 00:01:56,575
To tak ale úplně nejde.

21
00:01:57,993 --> 00:02:01,205
- Ty snad nechceš zahrát něco jinýho?
- Jo, ale…

22
00:02:01,288 --> 00:02:03,999
- Chceš, no vidíš. Ne.
- Víš, co musíme zahrát.

23
00:02:05,334 --> 00:02:06,335
Ne.

........