1
00:00:33,166 --> 00:00:34,750
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:01:10,416 --> 00:01:15,500
VANILKA

3
00:01:29,791 --> 00:01:32,833
BUĎ ESO

4
00:01:36,166 --> 00:01:38,958
Určitě nechceš použít
variabilní puškohled?

5
00:01:39,041 --> 00:01:40,875
Ne. Vektor a trajektorii znám.

6
00:01:43,083 --> 00:01:45,791
Slyšelas někdy: „Poslouchejte ty starší?”

7
00:01:45,875 --> 00:01:48,541
Důležitý, zvlášť tady v Japonsku.

8
00:01:48,625 --> 00:01:50,041
Takže ty jsi teď starší?

9
00:01:50,916 --> 00:01:54,875
„Starší” nemusí nutně znamenat starý.

10
00:01:54,958 --> 00:01:56,500
Spíš chytřejší, moudřejší.

11
00:01:57,916 --> 00:02:01,125
Ale myslím to vážně.
Jak to zkazíme, je to sedm let…

12
00:02:01,208 --> 00:02:03,625
Sedm let tvrdý práce na draka.

13
00:02:06,500 --> 00:02:07,916
Takže mě posloucháš.

14
00:02:08,500 --> 00:02:09,333
Hele…

15
00:02:10,750 --> 00:02:14,583
Za 12 let jsem neminula
ani jednou. Neminu ani teď.

16
00:02:20,875 --> 00:02:22,500
Dobře. Dáme se do tance.

17
00:02:24,500 --> 00:02:25,625
Poslední věc.

18
00:02:29,125 --> 00:02:32,416
Vidíš? A to říkáš, že myslím jen na práci.

19
00:02:59,791 --> 00:03:00,791
Dobrý den.

20
00:03:01,791 --> 00:03:04,500
Kudy k chrámu Šitennódži, prosím?

21
00:03:06,041 --> 00:03:09,416
Je za vámi, zpátky, odkud jste přišla.

22
00:03:10,125 --> 00:03:12,208
Ne. Zpátky tudy?

23
00:03:12,291 --> 00:03:13,250
Ano.

24
00:03:15,125 --> 00:03:16,125
Tak to nevadí.

25
........