1
00:01:21,000 --> 00:01:24,555
Nic, pane.
Ani stopa po Niobe a Ghostovi.

2
00:01:24,777 --> 00:01:26,363
Jen modré pilulky.

3
00:01:26,505 --> 00:01:28,181
Zkusíme je kontaktovat?

4
00:01:28,303 --> 00:01:30,303
To ne.
Jsou určitě mimo provoz.

5
00:01:30,404 --> 00:01:33,535
-Vyrazíme zpátky?
-Ne. Potřebujeme tu loď.

6
00:01:33,636 --> 00:01:35,151
Toho jsem se bál.

7
00:01:35,303 --> 00:01:38,111
Prohledej každou škvíru,

8
00:01:38,131 --> 00:01:40,555
každý kout.
A co nejrychleji.

9
00:01:40,666 --> 00:01:44,848
-Kapitáne, je tam plno chobotniček.
-Musíme je najít co nejdřív.

10
00:01:50,707 --> 00:01:52,898
Přinesla jsem ti něco k jídlu.

11
00:01:53,000 --> 00:01:54,585
Díky.

12
00:01:54,848 --> 00:01:57,272
Nějaká změna?

13
00:01:58,000 --> 00:02:00,282
Ne.

14
00:02:01,202 --> 00:02:05,151
-A co on?
-Nic mu nehrozí.

15
00:02:05,242 --> 00:02:07,777
Aspoň dokud se neprobere.

16
00:02:07,959 --> 00:02:12,121
-Jak to myslíš?
-Kapitán se ho bude vyptávat.

17
00:02:12,333 --> 00:02:14,484
A očekává zajímavé odpovědi.

18
00:02:14,606 --> 00:02:17,797
Vidíš ty jizvy?
Asi si je udělal sám.

19
00:02:17,969 --> 00:02:22,121
-Proč?
-Možná VDT. Nevím.

20
00:02:22,222 --> 00:02:25,353
Ale jak říkám, na jeho odpovědi
jsou všichni zvědaví.

21
00:02:28,484 --> 00:02:31,969
Rolande, chtěl bych
znovu prohledat Matrix.

22
00:02:32,060 --> 00:02:34,282
-Proč?
-Musíme najít Nea.

........