1
00:00:06,006 --> 00:00:08,926
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:38,080 --> 00:00:39,331
Kolik je hodin?

3
00:00:40,332 --> 00:00:41,667
Čas si pospat.

4
00:00:42,251 --> 00:00:43,835
Děti jsou vzhůru?

5
00:00:43,919 --> 00:00:45,170
Nech to na mně.

6
00:00:46,255 --> 00:00:47,547
Ty jsi nejlepší.

7
00:00:59,810 --> 00:01:01,019
Snídaně!

8
00:01:02,771 --> 00:01:04,022
Vstávat!

9
00:01:12,823 --> 00:01:14,324
Jsem vzhůru.

10
00:01:14,408 --> 00:01:16,535
Jestli do pěti minut nevstaneš,

11
00:01:16,618 --> 00:01:18,912
vrátím se s hasicím přístrojem.

12
00:01:55,782 --> 00:01:58,201
Podívejte, co mám.

13
00:01:58,285 --> 00:02:01,455
Mátové. Javorový krém,

14
00:02:01,538 --> 00:02:04,791
narozeninový dort a dvojí náplň.

15
00:02:04,875 --> 00:02:08,670
Podělte se. Ale neříkejte to mámě.

16
00:02:08,754 --> 00:02:11,006
Počkat… Kde vlastně je?

17
00:02:11,089 --> 00:02:13,508
- V práci.
- Aha…

18
00:02:13,592 --> 00:02:16,136
Nemáme naložit auto?

19
00:02:16,219 --> 00:02:17,095
Já nevím.

20
00:02:18,680 --> 00:02:21,183
- Kdy se vrátí?
- Nevím.

21
00:02:22,267 --> 00:02:23,852
Ale říkala žádné sladkosti.

22
00:02:25,479 --> 00:02:27,898
Barva. Chemikálie. Papír.

23
00:02:29,149 --> 00:02:32,235
- Hologram je na polymeru.
- Komplet sada.

24
00:02:32,319 --> 00:02:33,528
Všechno potřebné.

25
........