1
00:01:19,663 --> 00:01:23,834
Niekedy sa cítim dobre, hej

2
00:01:23,917 --> 00:01:25,419
<i>Hej</i>

3
00:01:28,172 --> 00:01:30,215
Mám pocit

4
00:01:30,299 --> 00:01:33,802
Ktorý som ešte nikdy, nikdy
Nikdy, nikdy nezažila

5
00:01:33,886 --> 00:01:35,512
Nie, nie

6
00:01:35,596 --> 00:01:38,765
<i>Hej</i>

7
00:01:38,849 --> 00:01:43,478
Chcem ti len hneď teraz povedať, že

8
00:01:45,606 --> 00:01:47,107
<i>Verím</i>

9
00:01:47,691 --> 00:01:50,903
<i>Skutočne verím, že</i>

10
00:01:50,986 --> 00:01:54,239
Že niečo ma opantalo, hej

11
00:01:54,323 --> 00:01:56,658
Ó, musí to byť láska

12
00:01:56,742 --> 00:02:00,871
Ó, niečo ma opantalo teraz
Dieťa moje

13
00:02:00,954 --> 00:02:02,706
Ó, musí to byť láska

14
00:02:02,789 --> 00:02:04,374
Hneď vám to poviem

15
00:02:04,458 --> 00:02:07,377
Mám pocit, čudne sa cítim

16
00:02:07,461 --> 00:02:10,214
Celá som sa
Zdá sa, zmenila

17
00:02:24,144 --> 00:02:27,814
Hej, ó, musí to byť láska

18
00:02:38,242 --> 00:02:40,410
<i>Angela Rose,
rozumiete?</i>

19
00:02:40,494 --> 00:02:42,579
- Dobre, rozumiem.
- <i>Otočka?</i>

20
00:03:14,152 --> 00:03:15,571
Vidím ťa, Ruby!

21
00:03:15,654 --> 00:03:17,948
Sekám ti ľad.
Nie som nejaká charita!

22
00:03:18,031 --> 00:03:19,491
Už to ide!

23
00:03:19,575 --> 00:03:21,034
Ako sa darí, zlatko?

24
00:03:21,118 --> 00:03:23,829
........