1
00:00:46,708 --> 00:00:51,041
Majo, chci vidět tátu.

2
00:01:34,166 --> 00:01:39,083
{\an8}<i>Žádáme pasažéry,</i>
<i>aby nepřekračovali bezpečnostní pás.</i>

3
00:01:45,875 --> 00:01:50,666
<i>Žádáme pasažéry,</i>
<i>aby nepřekračovali bezpečnostní pás.</i>

4
00:02:27,500 --> 00:02:29,083
Řekni jí, ať to vypne.

5
00:02:29,166 --> 00:02:31,291
Nech ji. V tomhle věku nás má štvát.

6
00:02:32,708 --> 00:02:35,125
Fakt už mi leze na nervy!

7
00:02:35,208 --> 00:02:36,541
Majo!

8
00:02:40,875 --> 00:02:42,291
Vrátím se za deset dní.

9
00:02:42,375 --> 00:02:43,500
- Sedm.
- Devět.

10
00:02:43,583 --> 00:02:45,916
- Sedm.
- Osmý den večer.

11
00:02:46,666 --> 00:02:49,041
Radši jí to řekni hned, Andreji.

12
00:02:49,125 --> 00:02:51,458
Protože pak budu mít v puse hadičky?

13
00:02:51,541 --> 00:02:53,083
- Jaké hadičky?
- Vím já?

14
00:02:53,166 --> 00:02:57,500
- Nedávají se snad po operaci hadičky?
- Přestaň! Musíš jí to říct.

15
00:02:57,583 --> 00:03:00,833
Proč? Za chvíli jsem zpátky.
O špitálu nemusí vědět.

16
00:03:04,416 --> 00:03:06,041
To je k zbláznění, Majo!

17
00:03:06,958 --> 00:03:09,625
Nech ji. V tomhle věku nás má štvát.

18
00:04:52,041 --> 00:04:53,666
Já s tím nemám problém.

19
00:04:53,750 --> 00:04:58,416
Jistě, to každopádně. Hele…

20
00:04:58,500 --> 00:05:00,291
Neustlala sis.

21
00:05:02,666 --> 00:05:05,125
A nechalas otevřené okno. Vykradou nás.

22
00:05:05,208 --> 00:05:07,458
Ti kluci šplhají jako opice.

23
00:05:07,541 --> 00:05:09,125
Myslíš, že jí to není fuk?

24
........