1
00:00:25,750 --> 00:00:27,250
{\an8}Stůj, drtíš mi nohy.

2
00:00:27,333 --> 00:00:28,583
{\an8}Nechodíš rovně.

3
00:00:28,666 --> 00:00:29,916
{\an8}Nechodíš rovně,

4
00:00:30,000 --> 00:00:32,250
{\an8}pořád šaškuješ, i ve škole.

5
00:00:32,333 --> 00:00:34,625
{\an8}Jestli budeš takhle pokračovat,
ministr z tebe nebude.

6
00:00:34,708 --> 00:00:37,208
Nech toho, Félixi. Já se do buše nevrátím.

7
00:00:37,291 --> 00:00:40,083
Kdo tu mluví o buši, Mango?
Ministr přichází a odchází,

8
00:00:40,166 --> 00:00:43,916
zvou ho nalevo, napravo,
na východ, na západ. Je to skvělé.

9
00:00:44,000 --> 00:00:45,000
A co dělá?

10
00:00:45,083 --> 00:00:46,333
Pracuje jako ministr.

11
00:00:47,083 --> 00:00:49,041
Jen se směj, ale je to tvoje chyba.

12
00:00:50,333 --> 00:00:51,625
A proč ty nejsi ministr?

13
00:00:51,708 --> 00:00:53,541
Nešla mi matika.

14
00:00:53,625 --> 00:00:55,125
Ale byl jsem dobrý v tělocviku.

15
00:00:57,541 --> 00:00:59,291
Jen počkej.

16
00:01:09,375 --> 00:01:11,416
- Félixi!
- Převezl jsem tě, co?

17
00:01:11,500 --> 00:01:12,583
Lumpe.

18
00:01:12,666 --> 00:01:14,958
Takže Félixi, ty už nejsi fotograf?

19
00:01:15,041 --> 00:01:16,875
Ty teď chytáš podvodníky?

20
00:01:16,958 --> 00:01:20,458
Máš pravdu, podvodníků je příliš mnoho.
Někdo by je měl zastavit.

21
00:01:20,541 --> 00:01:21,583
To je pravda.

22
00:01:22,125 --> 00:01:23,083
Zveš mi na kafe?

23
00:01:23,166 --> 00:01:25,333
Ne. Nemá čas.

24
00:01:25,416 --> 00:01:26,833
Nechce, abych šel k Innocence.
........