1
00:00:04,953 --> 00:00:06,787
Díky bohu, že je konec.

2
00:00:06,848 --> 00:00:09,228
Kolik přídavků může dát jeden člověk?

3
00:00:13,859 --> 00:00:15,926
Takže co, už se vyhýbáš domovu?

4
00:00:15,987 --> 00:00:18,268
Cože?

5
00:00:18,329 --> 00:00:20,983
Kámo, makám přesčasy,
abychom zaplatili můj byt rychleji.

6
00:00:21,044 --> 00:00:22,722
Je to tvůj byt.

7
00:00:22,783 --> 00:00:24,416
Náš byt.

8
00:00:24,477 --> 00:00:25,705
Jsou to čtyři dny.

9
00:00:25,766 --> 00:00:29,776
No, ale stejně.

10
00:00:29,837 --> 00:00:30,749
- Co?
- Ale nic.

11
00:00:30,810 --> 00:00:34,748
Nevyhýbám domovu, já...

12
00:00:34,809 --> 00:00:36,206
Víš, ze všech mých přátel,

13
00:00:36,266 --> 00:00:37,898
my ty nebudeš radit ohledně vztahu.

14
00:00:37,961 --> 00:00:40,781
- Ne, ne, ne. Co? Ne, koukni...
- Ne.

15
00:00:40,842 --> 00:00:42,848
Erin, jestli nechceš
dostat políček do tváře,

16
00:00:42,909 --> 00:00:45,602
musíš si promluvit s chlapem
s rozbitým čumákem.

17
00:00:45,663 --> 00:00:46,741
- Dobře.
- Však víš.

18
00:00:46,802 --> 00:00:48,496
- Jasně.
- Jenom ti pomáhám.

19
00:00:48,557 --> 00:00:49,623
To je celý.

20
00:00:49,684 --> 00:00:51,554
Můžeš se poučit z mých chyb.

21
00:00:51,614 --> 00:00:53,697
Jen si myslím, že byste
měli s Halsteadem mít plán.

22
00:00:53,758 --> 00:00:57,565
Kámo, s Burgessovou jste měli dokonalý plán.

23
00:00:57,626 --> 00:01:00,542
Co se stalo?

........