1
00:01:47,066 --> 00:01:48,695
Mal si šťastie?

2
00:01:52,619 --> 00:01:54,903
No mal si ho?

3
00:01:54,915 --> 00:01:56,364
Nabudúce.

4
00:02:19,214 --> 00:02:21,957
Prečo musíš púšťať takú hudbu, Shank?

5
00:02:21,969 --> 00:02:24,295
Počul si ty vôbec niekedy o rape, neger?

6
00:02:24,307 --> 00:02:26,717
Nikdy ste sa nechceli nič priučiť?

7
00:02:26,729 --> 00:02:28,053
Rozšíriť obzory?

8
00:02:28,065 --> 00:02:30,767
To je dobrá vec.

9
00:02:42,176 --> 00:02:43,458
Ahoj, Mecca.

10
00:02:43,470 --> 00:02:45,128
Neboj sa, dievča.

11
00:02:50,104 --> 00:02:52,104
Musíš zahrať niečo dobré,

12
00:02:52,129 --> 00:02:55,123
pretože nikto netancuje.
No tak poď na to.

13
00:03:05,139 --> 00:03:07,172
Kde ste našli toho DJa?

14
00:03:07,184 --> 00:03:09,135
To je 4th, Keishyn bratranec.

15
00:03:09,147 --> 00:03:11,807
Robil DJa na všetkých miestnych párty.

16
00:03:11,819 --> 00:03:13,603
Je dobrý,

17
00:03:13,615 --> 00:03:15,230
ale na New York nemá.

18
00:03:15,242 --> 00:03:17,234
- Chápeš, neger?
- To nie, ale on nie je v New Yorku,

19
00:03:17,246 --> 00:03:18,958
tak isto ako ty.

20
00:03:20,503 --> 00:03:22,006
To máš asi šťastie.

21
00:03:29,730 --> 00:03:31,972
Práve prišiel môj bývalý.

22
00:03:34,990 --> 00:03:36,397
Dobre.

23
00:03:36,409 --> 00:03:38,569
Mám sa s ním porozprávať, alebo čo?

24
00:03:38,581 --> 00:03:42,076
Nie, chcela som len, aby si to vedel.

25
00:03:57,619 --> 00:04:01,615
........