1
00:01:21,458 --> 00:01:23,666
Aktivoval ten hlupák bezpečnostní systém?

2
00:01:23,750 --> 00:01:25,875
- Ano.
- Hrdina!

3
00:01:25,958 --> 00:01:26,791
Ano.

4
00:01:26,875 --> 00:01:29,041
A hádám, že kořist je v sejfu?

5
00:01:29,125 --> 00:01:29,958
Ano!

6
00:01:30,041 --> 00:01:32,958
Nebojte se, to napravíme.
Poprosíme hasiče.

7
00:01:48,708 --> 00:01:53,708
Nekopejte do dámy, když je na zemi,
vy krysy!

8
00:03:15,416 --> 00:03:16,875
Všechno je v pořádku!

9
00:03:17,791 --> 00:03:19,541
Nechápu, o co vám jde.

10
00:03:19,625 --> 00:03:23,458
Zavazadlo je na místě. Vůz 15, kabina 21.

11
00:03:23,541 --> 00:03:25,875
A je to poprvé v historii,

12
00:03:25,958 --> 00:03:29,375
kdy vlak z Maďarska přijel včas!

13
00:03:29,458 --> 00:03:32,333
Kdybych byl vlak,
vždycky bych přijel včas.

14
00:03:45,708 --> 00:03:48,791
Hej, chlape, chrápeš v noci?

15
00:03:48,875 --> 00:03:52,208
Myslím, že v Budapešti
bude všechno lepší, dokonce i spánek.

16
00:03:52,291 --> 00:03:54,416
Proto sis vzal nedělní pyžamo?

17
00:03:54,500 --> 00:03:57,500
Ne, je to jediné pyžamo, které mám.
Jsem chudý.

18
00:03:57,583 --> 00:03:59,250
Ale moje matka byla Francouzka.

19
00:04:00,625 --> 00:04:02,291
Mluvíš nějakými dalšími jazyky?

20
00:04:02,375 --> 00:04:05,500
Ústy mluví slangem, rukama jugoslávsky,

21
00:04:05,583 --> 00:04:10,541
japonsky nohama, arabsky se ženami
a francouzsky s…

22
00:04:10,625 --> 00:04:12,833
Dost! Nechte nás na pokoji!

23
00:04:13,541 --> 00:04:14,625
Pusť to.

24
........