1
00:00:09,183 --> 00:01:51,186
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:11,620 --> 00:00:13,926
<i>Našla jsem staré dopisy,</i>

3
00:00:14,057 --> 00:00:15,667
<i>které psal můj otec panu Boonesovi.</i>

4
00:00:15,798 --> 00:00:17,408
<i>Byl to jeho právník.</i>

5
00:00:17,539 --> 00:00:19,845
Věděla jste, že pracoval
pro mého strýce a bratrance?

6
00:00:19,976 --> 00:00:21,717
<i>Jacob o své ovečky nepřichází.</i>

7
00:00:21,847 --> 00:00:24,198
- Nevrátím se.
- Zlatíčko.

8
00:00:24,328 --> 00:00:26,504
Nikdy jsi neodešla.

9
00:00:26,635 --> 00:00:27,953
<i>Jeden z nich za mnou dnes přišel.</i>

10
00:00:27,984 --> 00:00:29,638
<i>Oni vědí, kde jsem.</i>

11
00:00:29,768 --> 00:00:31,553
Vědí o tobě a o našem dítěti.

12
00:00:33,424 --> 00:00:35,383
<i>Tvého otce to pohlcuje.</i>

13
00:00:35,513 --> 00:00:36,993
<i>Už jsem to viděl.</i>

14
00:00:37,124 --> 00:00:38,821
Phillip a Stephen z toho zešíleli.

15
00:00:38,951 --> 00:00:40,165
Můj otec není blázen!

16
00:00:41,563 --> 00:00:42,564
Charlesi, ne!

17
00:00:42,694 --> 00:00:43,826
Charlesi, mohu být upřímná?

18
00:00:43,956 --> 00:00:45,741
Ano, samozřejmě.

19
00:00:45,871 --> 00:00:47,308
Jsou děti a já v bezpečí.

20
00:00:47,438 --> 00:00:48,657
Před vámi?

21
00:00:48,787 --> 00:00:51,268
Proč nechytíte Stephena Boona!?

22
00:00:51,399 --> 00:00:53,009
Protože je mrtvý, Rose.

23
00:00:53,140 --> 00:00:54,706
Stephen ze mě udělal blázna

24
00:00:54,837 --> 00:00:56,765
a ohrozil celou moji rodinu.

25
00:00:56,765 --> 00:00:59,537
........