1
00:00:11,370 --> 00:00:12,690
Prosím.

2
00:00:12,730 --> 00:00:15,480
Kapitán Kastěnko,
KGB SSSR.

3
00:00:16,150 --> 00:00:18,870
- Volali jste nám.
- Jo, kdo?

4
00:00:19,240 --> 00:00:21,840
Kde je velicí důstojník Skripnik.

5
00:00:22,910 --> 00:00:24,520
Chviličku.

6
00:00:26,290 --> 00:00:29,040
Soudruhu kapitáne,
někdo vás hledá.

7
00:00:30,390 --> 00:00:32,270
Dobře.

8
00:00:33,470 --> 00:00:35,180
Doprovodím vás.

9
00:00:41,950 --> 00:00:43,500
Pojďte se mnou.

10
00:00:52,370 --> 00:00:53,720
Pojďte.

11
00:00:57,540 --> 00:00:58,870
Půjdu sám.

12
00:00:59,290 --> 00:01:00,910
Rozkaz.

13
00:01:06,670 --> 00:01:08,340
Vítejte.
Kapitán Skripnik.

14
00:01:08,380 --> 00:01:11,420
- Velitel 4. oddělení...
- Pohov, kapitáne. Sedněte si.

15
00:01:13,350 --> 00:01:15,230
Sundejte si tu čepici,
nejste na přehlídce.

16
00:01:15,890 --> 00:01:19,500
- Kapitáne Kastěnko...
- Říkejte mi Sergeji. Co se tu děje?

17
00:01:20,580 --> 00:01:23,800
Strážník si na ulici
všiml tří chlapců,

18
00:01:24,060 --> 00:01:25,820
- kteří se hrabali v autě.
- Ano?

19
00:01:25,850 --> 00:01:28,200
Ukázalo se,
že to není jejich auto.

20
00:01:28,230 --> 00:01:30,280
Otevřeli ho pomocí
kovového pravítka.

21
00:01:30,800 --> 00:01:34,450
- Proč jste hned nevolal do Moskvy?
- Pomiňte?

22
00:01:35,800 --> 00:01:38,520
Co je nám do toho?

........