1
00:00:16,215 --> 00:00:20,215
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

2
00:00:20,813 --> 00:00:22,732
Lola z NOLA, dobré ráno.

3
00:00:22,815 --> 00:00:24,400
Predpokladám, že ma pošta čaká v mojej kancelárii.

4
00:00:24,483 --> 00:00:26,694
Pán Wilson ... nemôžete tam ísť.

5
00:00:26,777 --> 00:00:28,195
Ale ja musím. Mám tam stôl.

6
00:00:28,279 --> 00:00:30,364
Myslím tým, že tu už nepracujete.

7
00:00:30,448 --> 00:00:31,282
Čože?

8
00:00:31,907 --> 00:00:33,909
Ach, to je smiešne.

9
00:00:38,122 --> 00:00:39,790
Collins Gershowitz Safer, počkajte, prosím.

10
00:00:39,874 --> 00:00:41,208
Nepočkám.

11
00:00:41,292 --> 00:00:43,127
Prečo nie sú vaši ľudia pri výpovedi pred súdom?

12
00:00:43,210 --> 00:00:45,755
Máme troch žalobcov v prípade
majetku Cosgroveovcov,

13
00:00:45,838 --> 00:00:48,799
a pán Safer tu mal byť pred pol hodinou.

14
00:00:53,804 --> 00:00:56,640
Nevidím to v kalendári. Dovoľte mi zavolať
do kancelárie pána Safera.

15
00:00:56,724 --> 00:00:58,184
Áno, zavolajte Safera. Zožeňte ho,
aby som sa prišiel so mnou porozprávať.

16
00:00:58,267 --> 00:00:59,518
Dobre, dobre, dobre.

17
00:00:59,602 --> 00:01:00,644
Ustúpte, pane.

18
00:01:09,069 --> 00:01:10,821
- Obed v kancelárii.
- Perkinsov objav.

19
00:01:10,905 --> 00:01:12,448
Musí prejsť desať krabíc so spismi.

20
00:01:12,531 --> 00:01:15,576
Do toho. Chyby spočívajú v detailoch.

21
00:01:19,288 --> 00:01:21,749
<i>Parkerová, Harryho spisy by mali byť
v jeho starej kancelárii.</i>

22
00:01:21,832 --> 00:01:23,250
<i>Severovýchodný rožný apartmán.</i>

23
00:01:34,887 --> 00:01:36,931
Hej, takže poznáte tie spisy

24
00:01:37,014 --> 00:01:38,849
o tom, ako Harry ukryl kopu peňazí darebákov
........