1
00:01:10,080 --> 00:01:11,096
CC!

2
00:01:33,760 --> 00:01:35,262
Haló!

3
00:01:41,280 --> 00:01:43,012
To jsem já, Susanne.

4
00:01:48,280 --> 00:01:49,511
CC?

5
00:01:56,800 --> 00:01:58,762
Jdi pryč.
Neměla jsi sem chodit.

6
00:02:02,280 --> 00:02:05,440
- Snažila jsem se s tebou spojit.
- Odejdi, Susanne.

7
00:02:05,520 --> 00:02:10,920
Potřebuji tvou pomoc. Stříleli na mě!
Někdo se mě snaží zabít.

8
00:02:11,000 --> 00:02:14,400
- Tak jdi na policii.
- Nedá se jim věřit.

9
00:02:15,320 --> 00:02:16,512
Jsi neuvěřitelná.

10
00:02:18,400 --> 00:02:21,262
Nepřišla bych,
kdyby to nebylo nutné.

11
00:02:24,120 --> 00:02:27,653
CC, já vím,
že mě nechceš vidět a...

12
00:02:29,360 --> 00:02:32,360
Nenávidíš a myslíš si,
že...

13
00:02:32,440 --> 00:02:35,402
- Že co?
- Že jsem tě zklamala.

14
00:02:35,720 --> 00:02:37,151
A nezklamala?

15
00:02:40,280 --> 00:02:44,880
Chci, abys věděl, že jsi pro mě
byl vždycky velmi důležitý.

16
00:02:44,960 --> 00:02:51,153
- Nebylo to proto, že by mi na tobě nezáleželo.
- Chtěla jsi mě nechat zavřít, Sussane!

17
00:02:52,000 --> 00:02:57,760
- Bála jsem se, co bys mohl udělat.
- Bála ses. Čeho? Mě?

18
00:02:58,360 --> 00:03:02,901
- Ano, je to tak nepochopitelné?
- Říkala jsi, že mi věříš.

19
00:03:03,000 --> 00:03:04,652
A že mi rozumíš.

20
00:03:05,320 --> 00:03:10,652
Vyvolala jsem v tobě dojem,
že jsem něco, co nejsem.

21
00:03:12,080 --> 00:03:13,651
Co nejsi?

22
00:03:16,800 --> 00:03:20,222
Byla jsem tvůj terapeut,
........