1
00:01:55,200 --> 00:02:00,495
Vravia, že nočné mory
sú len zvrátené sny.

2
00:02:00,900 --> 00:02:04,990
Povedala som im,
že to nie je nočná mora.

3
00:02:05,350 --> 00:02:07,825
No neveria mi.

4
00:02:08,100 --> 00:02:12,700
Prikývnu, zapíšu si poznámky

5
00:02:12,900 --> 00:02:14,676
a pozorujú ma.

6
00:02:14,676 --> 00:02:20,080
Čakajú, že sa porežem?
Že začnem pojedať hmyz?

7
00:02:20,300 --> 00:02:25,900
Alebo že si nadvihnem šaty
a vymočím sa na podlahu?

8
00:02:28,050 --> 00:02:30,125
No ostáva tak málo času!

9
00:02:30,900 --> 00:02:32,721
Musíte ma vypočuť!

10
00:02:34,900 --> 00:02:38,530
Neďaleko odtiaľto je
malé pobrežné mestečko.

11
00:02:40,150 --> 00:02:44,970
Volali ho Nový Betlehem,
no zmenili to na Point Dume,

12
00:02:45,085 --> 00:02:47,367
keď sa Mesiac sfarbil do červena.

13
00:02:48,000 --> 00:02:51,925
Point Dume sa ničím nelíši
od iných miest.

14
00:02:52,000 --> 00:02:55,440
No to, čo sa tam stalo,
čo mi spravili...

15
00:02:56,000 --> 00:02:58,060
čo robia teraz...

16
00:03:01,675 --> 00:03:03,896
Idú sem.

17
00:03:04,850 --> 00:03:06,890
Čakajú na konci mesta.

18
00:03:09,100 --> 00:03:12,890
V noci sa zakrádajú popri budovách

19
00:03:13,800 --> 00:03:15,660
a čakajú.

20
00:03:15,950 --> 00:03:17,875
Čakajú na vás.

21
00:03:19,850 --> 00:03:25,295
A jedného po druhom si vás vezmú
a nikto vás nebude počuť kričať!

22
00:03:29,450 --> 00:03:32,395
Nikto vás nebude počuť kričať!

23
00:04:02,400 --> 00:04:04,300
<i>Šla som tam hľadať svojho otca.</i>
........