1
00:00:22,506 --> 00:00:24,090
Rezidence Upírů

2
00:00:24,174 --> 00:00:26,426
Nandore!

3
00:00:26,593 --> 00:00:28,220
Kde je sakra Nandor?

4
00:00:30,430 --> 00:00:34,559
<i>Nandor se v poslední době vykrádá</i>
<i>v podivné časy z domu,</i>

5
00:00:34,601 --> 00:00:36,186
<i>což je mi velmi nepříjemné.</i>

6
00:00:36,561 --> 00:00:40,440
Já totiž bohužel potřebuji jeho pomoc
s nesmírně důležitým úkolem,

7
00:00:40,524 --> 00:00:42,526
a to je aktualizace webu Rady upírů.

8
00:00:42,817 --> 00:00:44,528
<i>Ani nevím, co webová stránka vlastně je.</i>

9
00:00:44,694 --> 00:00:46,196
Myslela jsem, že je to o pavoucích.

10
00:00:46,530 --> 00:00:47,614
Dneska ne, chlapi.

11
00:00:47,656 --> 00:00:50,158
<i>Nandor se v poslední době chová divně.</i>

12
00:00:50,242 --> 00:00:51,284
Žádám o trochu soukromí!

13
00:00:52,118 --> 00:00:53,620
Nandore!

14
00:00:53,787 --> 00:00:55,205
Ale já asi vím proč.

15
00:00:56,748 --> 00:00:59,251
Utíká do Penny Porna.

16
00:00:59,459 --> 00:01:02,420
<i>Tak se říká pokoji ve městě,</i>
<i>kde muži zaplatí cent,</i>

17
00:01:02,504 --> 00:01:04,631
aby mohli sedět vedle sebe
a honit si ptáky.

18
00:01:04,714 --> 00:01:05,882
Proč by o tom lhal?

19
00:01:06,007 --> 00:01:08,176
Je mi to jedno.
Já bych to řekl, kdybych tam šel.

20
00:01:08,510 --> 00:01:10,428
Vlastně jsem se odtamtud právě vrátil.

21
00:01:10,971 --> 00:01:13,181
<i>Upřímně, nemám ponětí, kam chodí.</i>

22
00:01:13,306 --> 00:01:14,349
Ťuk, ťuk. Jdu dovnitř.

23
00:01:14,516 --> 00:01:17,018
Měl bych vědět, kam chodí.
Jsem jeho bodyguard.

24
00:01:17,185 --> 00:01:19,980
........