1
00:00:01,810 --> 00:00:04,066
Nejprve se objevilo světlo.

2
00:00:04,091 --> 00:00:07,659
Silné, jasné světlo.

3
00:00:07,703 --> 00:00:09,879
Myslela jsem,
že mě oslepí.

4
00:00:09,922 --> 00:00:12,229
Vzpomněla jsem si
na vyprávění matky,

5
00:00:12,273 --> 00:00:14,840
jak se andělé zjevili Ezekielovi.

6
00:00:15,126 --> 00:00:18,290
Jako řezavé uhlíky.

7
00:00:18,315 --> 00:00:19,864
Vznášelo se to ve vzduchu

8
00:00:19,889 --> 00:00:21,847
asi tak 150 metrů
na mých 2 hodinách.

9
00:00:21,891 --> 00:00:23,675
A pak se to...

10
00:00:23,719 --> 00:00:25,199
- pohnulo.
- Jak rychle?

11
00:00:25,242 --> 00:00:28,202
Vysoká akcelerace a rychlost.

12
00:00:28,373 --> 00:00:32,293
Moje F-16 Falcon dosahuje
rychlosti Mach 2.

13
00:00:32,336 --> 00:00:33,506
Tohle bylo rychlejší.

14
00:00:33,531 --> 00:00:35,925
5 x rychlejší.

15
00:00:35,950 --> 00:00:40,433
Letělo to rychle přímo na mě,
jako by to mnou chtělo proletět.

16
00:00:41,169 --> 00:00:43,520
A já byla najednou...

17
00:00:44,567 --> 00:00:46,153
Byla jsem naprosto klidná.

18
00:00:46,178 --> 00:00:49,633
A všechny moje obavy...
byly pryč..

19
00:00:49,658 --> 00:00:51,268
Cítila jsem...mír.

20
00:00:51,312 --> 00:00:53,444
A vy si myslíte, že to byl...

21
00:00:53,488 --> 00:00:56,317
... anděl?

22
00:00:56,360 --> 00:00:58,908
- Ne. UAS.
- To má být... UFO?

23
00:00:58,933 --> 00:01:01,862
- Neozbrojený létající systém.
- Kdy se to stalo?
........