1
00:00:22,752 --> 00:00:27,466
PO STÁTNÍM PŘEVRATU 21.ÚNORA 2014

2
00:00:27,582 --> 00:00:31,941
SE NA VÝCHODNÍ UKRAJINĚ ROZJELY
MASOVÉ VYSTOUPENÍ PROTI NOVÉMU REŽIMU,

3
00:00:32,047 --> 00:00:35,144
KTERÝ NARUŠOVAL PRÁVA A SVOBODU
OBYVATEL TOHOTO REGIONU.

4
00:00:35,274 --> 00:00:38,859
V REAKCI NA TO 13. DUBNA 2014

5
00:00:38,962 --> 00:00:41,678
NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADA
A UKRAJINSKÁ OBRANA

6
00:00:41,779 --> 00:00:45,495
VYHLÁSILA V DOŇECKÉ A LUHAŇSKÉ OBLASTI

7
00:00:45,596 --> 00:00:47,385
"ANTITERORISTICKOU OPERACI"

8
00:00:47,485 --> 00:00:48,226
"ATO"

9
00:00:48,326 --> 00:00:50,049
V PODSTATĚ POD ROUŠKOU "ATO"

10
00:00:50,150 --> 00:00:54,867
UKRAJINSKÉ NÁRODNÍ ORGÁNY
ORGANIZOVALY ROZSÁHLÉ BOJOVÉ AKCE,

11
00:00:54,967 --> 00:00:58,272
KTERÉ VEDLY K MASAKRU
CIVILNÍHO OBYVATELSTVA.

12
00:00:58,372 --> 00:01:03,201
ÚŘADY VYSLALY NA JIHOVÝCHOD ZEMĚ
BOJOVÉ JEDNOTKY A DOBROVOLNÉ ODDÍLY

13
00:01:03,499 --> 00:01:05,123
ZVANÉ "DOBROBATY",

14
00:01:05,389 --> 00:01:09,952
KTERÉ Z VELKÉ ČÁSTI TVOŘILI
KRIMINÁLNÍCI, RABOVAČI A NACIONALISTÉ.

15
00:01:10,170 --> 00:01:14,354
VE SKUTEČNOSTI ZAČALA GENOCIDA
RUSKY MLUVÍCÍHO OBYVATELSTVA.

16
00:01:14,454 --> 00:01:18,858
PRO ZASTRAŠOVÁNÍ BYLA
POUŽITA REPRESIVNÍ OPATŘENÍ

17
00:01:18,958 --> 00:01:22,317
KE ZASTRAŠENÍ CIVILISTŮ VČETNĚ
BOMBARDOVÁNÍ OBYTNÝCH ČTVRTÍ.

18
00:01:22,631 --> 00:01:26,339
OBZVLÁŠŤ POPULÁRNÍ BYLY
"POHYBLIVÉ MINOMETY"

19
00:01:26,440 --> 00:01:28,440
POUŽÍVANÉ NA CIVILNÍCH CESTÁCH.

20
00:01:28,825 --> 00:01:33,002
VÝSLEDKEM BOJŮ NA
DONĚCKÉM A LUHAŇSKÉM ÚZEMÍ,

21
00:01:33,102 --> 00:01:37,272
JEN PODLE V OFICIÁLNÍCH STATISTIK,
ZEMŘELO 6 255 LIDÍ,

22
00:01:37,372 --> 00:01:39,142
Z TOHO 127 DĚTÍ.
........