1
00:02:12,541 --> 00:02:14,625
Jde o záchranu Říše.

2
00:02:14,708 --> 00:02:19,541
Musíme zabránit sabotáži klíčové zbraně.

3
00:02:19,625 --> 00:02:23,041
Rakety V3, já vím.

4
00:02:23,125 --> 00:02:26,875
Nikdy nepadne do rukou židobolševiků.

5
00:02:28,041 --> 00:02:31,958
Budeme muset projet obcí Saint-Laurent.

6
00:02:32,500 --> 00:02:36,500
Díky mostu se vyhneme vytíženým silnicím.

7
00:02:37,125 --> 00:02:38,583
Dobře.

8
00:02:38,666 --> 00:02:41,208
Zamiřte na most v Saint-Laurent.

9
00:04:44,000 --> 00:04:46,875
Jsme připraveni na Němčoura.

10
00:04:48,583 --> 00:04:50,666
Do schůzky se rozptylte.

11
00:05:03,916 --> 00:05:05,458
Slyším hlasy.

12
00:05:05,541 --> 00:05:07,833
Bojíš se?

13
00:05:07,916 --> 00:05:10,375
Co když to jsou makisté?

14
00:05:11,166 --> 00:05:13,958
Měl bych radost, kdyby tě uvěznili.

15
00:05:14,041 --> 00:05:16,041
Lízal bys bachařům boty.

16
00:05:16,125 --> 00:05:18,666
Ne boty, něco jinýho.

17
00:05:18,750 --> 00:05:21,500
Už to vidím. Jeď, špekoune!

18
00:05:21,583 --> 00:05:23,625
Dej to sem. Jedeme!

19
00:05:30,500 --> 00:05:33,625
Měli jsme tu brandy převézt včera.

20
00:05:33,708 --> 00:05:37,208
- To jsme vezli prase.
- Sudy jsem vzít mohli.

21
00:05:37,291 --> 00:05:39,750
Musíme to stihnout do rozbřesku. Rychle.

22
00:05:39,833 --> 00:05:42,083
Chytí-li nás, je to tvá chyba.

23
00:05:42,166 --> 00:05:43,125
Dej mi pokoj.

24
00:05:43,208 --> 00:05:46,333
Jsi tak blbej, lituju, že jsem tvůj bratr.

25
00:05:49,833 --> 00:05:51,916
MOST SAINT-LAURENT
........