1
00:00:01,092 --> 00:00:03,136
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,303 --> 00:00:05,972
Nerozumím tomu, Liz.
Jak to, že je v kómatu?

3
00:00:06,055 --> 00:00:08,558
Někde tam je.
Já ji najdu.

4
00:00:08,725 --> 00:00:09,809
Neslyšíš jen zvuky.

5
00:00:09,892 --> 00:00:12,687
Tvoje uši vnímají subatomární
vibrační frekvence.

6
00:00:12,854 --> 00:00:15,398
Jones musel najít svůj meč,
který Max zakopal v poušti,

7
00:00:15,565 --> 00:00:18,401
a teď s ním zabíjí lidi,
aby si dobil energii.

8
00:00:18,568 --> 00:00:20,361
Jo, ale proč potřebuje ten meč?

9
00:00:20,445 --> 00:00:23,740
Max řekl vloni, když ten meč držel,
že se cítil nabitý a silný.

10
00:00:25,616 --> 00:00:28,536
Michaele, ne!
Jak to, že to můžeš držet?

11
00:00:28,703 --> 00:00:31,289
-Jsem člověk.
-Ahoj, synu.

12
00:00:31,831 --> 00:00:35,084
-Myslím, že Max není Max.
-Protože není.

13
00:00:35,168 --> 00:00:36,294
Je to Jones.

14
00:00:36,919 --> 00:00:37,962
Kam mě to vedeš?

15
00:00:40,965 --> 00:00:43,718
11. března 1969.

16
00:00:48,681 --> 00:00:49,974
O čem to mluvíš, Jonesi?

17
00:00:50,058 --> 00:00:55,188
Po důkladném pročtení Trippových
deníků a caulfieldských složek

18
00:00:55,271 --> 00:01:00,943
jsem zjistil, že Oáza, kterou jsem
hledal, byla dávno ukrytá.

19
00:01:01,110 --> 00:01:04,280
A v tenhle den, 11. března 1969,

20
00:01:04,364 --> 00:01:07,700
potkala tvá babička
Patricia někde mezi těmihle

21
00:01:07,867 --> 00:01:09,827
křivými zdmi mimozemšťana.

22
00:01:09,911 --> 00:01:11,788
Nevím, jak tu vzpomínku vyvolat.

........