1
00:00:01,987 --> 00:01:51,947
{\an8}<i> V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:02,747 --> 00:00:04,666
<i>Burke požil nějaký druh toxinu.</i>

3
00:00:04,700 --> 00:00:05,850
Byla to předem
promyšlená vražda.

4
00:00:05,850 --> 00:00:09,490
Jasně jsem vám řekl,
abyste nepoužívala slovo „vražda“.

5
00:00:09,515 --> 00:00:10,828
<i>Došlo k výpadku reaktoru</i>

6
00:00:10,852 --> 00:00:12,870
<i>a sleduje nás nepřátelská ponorka.
Musím se soustředit!</i>

7
00:00:12,870 --> 00:00:15,291
Stále nám zbývá odhalit
extrémně nebezpečnou osobu.

8
00:00:15,315 --> 00:00:18,225
Navrhuji, abyste se soustředil na to,
jak mi pomoct nikoli jak mě zdržovat.

9
00:00:18,225 --> 00:00:20,437
Tohle je koordinovaný útok, pane.

10
00:00:20,468 --> 00:00:22,651
<i>Nejprve Burke, teď jeho přítelkyně.</i>

11
00:00:23,500 --> 00:00:26,220
Den předtím vyjádřila podezření,

12
00:00:26,220 --> 00:00:29,251
že se prý do Mírového tábora
infiltroval agent MI5.

13
00:00:29,275 --> 00:00:32,407
Je tady jeden chlap.
Nosí takovou hroznou bundu

14
00:00:32,461 --> 00:00:33,697
glasgowského hokejového týmu.

15
00:00:35,901 --> 00:00:37,917
Myslím, že vědí,
že něco mám.

16
00:00:37,941 --> 00:00:40,488
<i>Mohla by mi tedy MI5 vysvětlit,</i>

17
00:00:40,512 --> 00:00:41,928
<i>proč ponorka třídy Los Angeles</i>

18
00:00:41,952 --> 00:00:43,724
potopila před čtyřmi dny
rybářskou loď,

19
00:00:43,748 --> 00:00:46,227
když skrytě sledovala ponorku Vigil?

20
00:00:46,288 --> 00:00:47,864
Stále existuje velké napětí

21
00:00:47,888 --> 00:00:50,184
kvůli incidentu v Port Havers.

22
00:00:50,208 --> 00:00:52,224
Burke byl informátor.

23
00:00:52,248 --> 00:00:54,824
Řekl jí, že k něčemu došlo.
........