1
00:00:12,208 --> 00:00:15,208
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:26,292 --> 00:00:27,167
Na tři?

3
00:00:27,750 --> 00:00:31,833
<i>Nechápu, jak nám odpočet</i>
<i>pomůže dorazit tam rychleji.</i>

4
00:00:31,917 --> 00:00:34,208
Musíme být co nejrychlejší.

5
00:00:34,292 --> 00:00:35,875
Takže… tři!

6
00:00:39,458 --> 00:00:40,292
Jo!

7
00:01:06,500 --> 00:01:08,708
Slyšte, vládci vesmíru.

8
00:01:09,208 --> 00:01:11,458
Ještě není vše ztraceno.

9
00:01:13,250 --> 00:01:14,375
Zachránila jsi nás!

10
00:01:16,375 --> 00:01:18,750
- Díky.
- Ne tak docela.

11
00:01:19,417 --> 00:01:20,250
Jo.

12
00:01:20,333 --> 00:01:22,333
Jo, vypadáme jako duše.

13
00:01:22,750 --> 00:01:24,708
Ve skutečnosti tu nejsme.

14
00:01:24,792 --> 00:01:27,125
No, snažila ses.

15
00:01:27,875 --> 00:01:28,958
Prohráli jsme.

16
00:01:29,042 --> 00:01:32,792
Zavedl jsem nás
do nebezpečí a prohráli jsme.

17
00:01:32,875 --> 00:01:34,208
Věř mi.

18
00:01:34,292 --> 00:01:37,542
Neúspěch je jen příležitost znovu povstat.

19
00:01:37,625 --> 00:01:38,500
Jako fénix.

20
00:01:41,458 --> 00:01:43,875
- Duncane!
- Co se to děje?

21
00:01:43,958 --> 00:01:46,083
Bez zábran zkáza roste.

22
00:01:46,167 --> 00:01:48,875
Pohlcuje a ničí vše kolem sebe.

23
00:01:49,458 --> 00:01:53,958
Zkáza v té jámě se živí
vaší bolestí a strachem.

24
00:01:59,792 --> 00:02:02,750
Co si proti tomu bez moci Grayskullu
........