1
00:00:12,208 --> 00:00:15,208
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:53,833 --> 00:00:54,667
Haló?

3
00:00:55,333 --> 00:00:56,625
Je tu někdo?

4
00:01:02,125 --> 00:01:03,458
Kde to jsem?

5
00:01:05,333 --> 00:01:08,708
Nevím, kde jsem ani kdo jsem.

6
00:01:09,917 --> 00:01:11,542
Jsi cizák.

7
00:01:14,125 --> 00:01:15,125
Kdo je tam?

8
00:01:19,875 --> 00:01:21,417
S kým jsi to mluvil?

9
00:01:21,875 --> 00:01:23,500
Jak to, že mluvíš?

10
00:01:23,583 --> 00:01:27,375
Tygři z mého klanu
jsou moudřejší než ostatní.

11
00:01:28,875 --> 00:01:30,375
Kde máš drápy?

12
00:01:32,792 --> 00:01:37,208
Ujišťuju tě, že lovit dokážu,
ať si říká kdo chce co chce.

13
00:01:40,167 --> 00:01:42,458
Chtěl jsem sníst toho navita…

14
00:01:44,625 --> 00:01:46,167
a taky to udělám!

15
00:01:49,083 --> 00:01:51,958
Teď tě ale vrátíme tvému klanu.

16
00:01:52,542 --> 00:01:54,000
Odkud pocházíš?

17
00:01:54,083 --> 00:01:56,500
Pamatuju si jenom svoje jméno.

18
00:01:57,042 --> 00:01:58,333
Jmenuju se Adam.

19
00:01:59,208 --> 00:02:01,167
A chci jít domů.

20
00:02:06,042 --> 00:02:09,708
Dokud nenajdeme tvůj klan,
bude tvůj domov tady.

21
00:02:10,375 --> 00:02:11,208
Tak pojď.

22
00:02:14,500 --> 00:02:15,750
Ty jo!

23
00:02:18,083 --> 00:02:19,208
Páni!

24
00:02:22,500 --> 00:02:24,667
Budeš se muset naučit držet.

25
........