1
00:00:07,083 --> 00:00:08,500
Tady máte.

2
00:00:08,583 --> 00:00:09,583
Dobrou chuť.

3
00:00:21,166 --> 00:00:22,406
Tohle je od Červené kapuce!

4
00:00:33,416 --> 00:00:34,416
Hej!

5
00:00:35,208 --> 00:00:36,208
Slez z něj!

6
00:00:37,250 --> 00:00:38,500
Tohle není konec!

7
00:00:38,583 --> 00:00:39,791
Červená kapuce tě chce!

8
00:00:39,875 --> 00:00:41,208
Dostane tě!

9
00:00:41,291 --> 00:00:43,166
Dostane tě!

10
00:00:45,791 --> 00:00:46,833
Dostane tě!

11
00:01:11,041 --> 00:01:12,166
Dej si pauzu.

12
00:01:13,750 --> 00:01:15,500
Už uklízíš hodiny.

13
00:01:16,208 --> 00:01:17,250
Sněz něco.

14
00:01:19,041 --> 00:01:20,041
Nemůžu jíst.

15
00:01:21,375 --> 00:01:22,375
Selhal jsem.

16
00:01:24,750 --> 00:01:26,375
Superman by nikdy neselhal.

17
00:01:26,458 --> 00:01:28,333
Tak nepřemýšlej.

18
00:01:29,666 --> 00:01:30,916
Udělali jsme, co jsme mohli.

19
00:01:31,000 --> 00:01:32,666
Tak proč není Hank naživu?

20
00:01:32,750 --> 00:01:33,791
Connere, vím, že je to těžký.

21
00:01:33,875 --> 00:01:36,333
Co kdybys přestal
s těma sračkama?

22
00:01:36,416 --> 00:01:37,541
Prostě to řekni.

23
00:01:39,208 --> 00:01:41,333
Kdybych nebyl
posranej kříženec,

24
00:01:42,458 --> 00:01:43,333
nic z toho by se nestalo.

25
00:01:43,416 --> 00:01:44,708
........