2
00:00:04,137 --> 00:00:08,099
Kapitánův deník,
hvězdné datum 58105.1.

3
00:00:08,141 --> 00:00:11,728
Pakledi pokračují ve svých nevyprovokovaných
výpadech na obchodní trasách Federace.

4
00:00:11,770 --> 00:00:15,982
Ve snaze dosáhnout příměří, Cerritos dostala
diplomatický úkol na pakledské planetě,

5
00:00:16,024 --> 00:00:18,360
které říkají Pakledská planeta.

6
00:00:18,401 --> 00:00:24,616
Velení Flotily mi svěřilo tento úkol,
vzhledem k našim loňským zkušenostem s Pakledy.

7
00:00:24,658 --> 00:00:28,245
Vyjednat příměří by
bylo velkým úspěchem.

8
00:00:28,286 --> 00:00:32,749
Kdybyste dál pokračovala ve smírech v Picardově
měřítku, mohli by vám svěřit i Enterprise.

9
00:00:32,791 --> 00:00:34,626
To si zas nemyslím.

10
00:00:34,668 --> 00:00:38,964
Pamatujte, jsou to jen Pakledi.
Nemělo by to být tak těžké.

11
00:00:42,259 --> 00:00:46,137
- Velvyslanče Grubdine.
- Vítejte, kapitáne Janeway.

12
00:00:46,179 --> 00:00:49,474
Pakledská planeta je velká a silná.

13
00:00:49,516 --> 00:00:53,019
Jo. No, jsem vlastně
kapitán Freemanová z Cerritos.

14
00:00:53,061 --> 00:00:55,063
A ráda bych zastavení palby.

15
00:00:55,105 --> 00:00:56,648
To bude mýlka.

16
00:00:56,690 --> 00:01:00,485
Nemám tak velkou helmu,
aby zastavila palbu.

17
00:01:00,527 --> 00:01:03,864
Dobře, tak bych ráda mluvila
s někým s větší helmou.

18
00:01:03,905 --> 00:01:06,283
Ustupte.

19
00:01:09,619 --> 00:01:11,746
Vězeň Rumdar.

20
00:01:11,788 --> 00:01:14,541
Uprchl z Pakledské planety na její loď.

21
00:01:14,624 --> 00:01:17,794
Ty! Proč jsi ukradla Rumdara?

22
00:01:17,836 --> 00:01:20,005
Ujišťuji vás,
že s tím nemám, co dělat.

23
00:01:20,046 --> 00:01:22,549
Ransome, je na lodi nějaký Pakled?

........