1
00:00:01,293 --> 00:00:02,544
Tento bude tvoj.

2
00:00:02,544 --> 00:00:04,463
Chcem, aby si zdokumentoval všetky udalosti,

3
00:00:04,463 --> 00:00:06,048
ktoré dnes uvidíš.

4
00:00:06,048 --> 00:00:08,383
Prečo? Čo sa stane?

5
00:00:08,383 --> 00:00:10,135
Máme o niečo vyššiu dávku.

6
00:00:10,135 --> 00:00:12,638
Nemusíte to brať, ale je to bezpečné.

7
00:00:12,638 --> 00:00:13,847
L'Chaim.

8
00:00:13,847 --> 00:00:15,766
Prišla si sem, do tohto rehabilitačného
zariadenia, pretože ...

9
00:00:15,766 --> 00:00:19,102
som mala pomer s tvojím manželom.

10
00:00:19,895 --> 00:00:22,147
Keď som sa dnes ráno zobudil,
vieš, na čo som myslel?

11
00:00:22,147 --> 00:00:23,315
Na maľovanie môjho domu.

12
00:00:23,315 --> 00:00:25,025
Možno si zaobstarám psa.

13
00:00:25,025 --> 00:00:27,069
Určite ťa vezmem na večeru.

14
00:00:27,069 --> 00:00:28,487
Myslím, že je s ním.

15
00:00:28,487 --> 00:00:30,364
Chcem, aby si mi povedal prečo.

16
00:00:30,364 --> 00:00:31,949
Vieš prečo, mami.

17
00:00:34,201 --> 00:00:35,744
Čo chceš?

18
00:00:35,744 --> 00:00:37,538
Chcem len svojho syna späť.

19
00:00:37,538 --> 00:00:39,206
Dokážem to zariadiť.

20
00:01:47,173 --> 00:01:50,273
DEVÄŤ NEZNÁMYCH

21
00:01:50,306 --> 00:01:54,406
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

22
00:02:08,337 --> 00:02:09,505
Mami.

23
00:02:11,507 --> 00:02:12,799
Mami.

24
00:02:26,188 --> 00:02:27,231
Mami, pozri.

25
00:03:09,729 --> 00:03:12,029
........