1
00:00:06,006 --> 00:00:09,927
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,354 --> 00:00:23,899
<i>V našem městě se tomu říkalo
„hra na oliheň“.</i>

3
00:00:25,859 --> 00:00:29,238
<i>Pojmenovali jsme ji tak,
protože tvarem připomínala oliheň.</i>

4
00:00:30,572 --> 00:00:32,241
<i>Pravidla jsou jednoduchá.</i>

5
00:00:32,950 --> 00:00:37,996
<i>Děti se rozdělí do dvou skupin,
na útočníky a obránce.</i>

6
00:00:40,040 --> 00:00:43,544
<i>Když hra začne,
obránci mohou uvnitř běhat po dvou,</i>

7
00:00:43,627 --> 00:00:48,006
<i>útočníci mohou vně čáry
jen skákat po jedné noze.</i>

8
00:00:51,009 --> 00:00:52,469
Tvoje máma!

9
00:00:52,552 --> 00:00:57,891
<i>Pokud se ale útočník dostane
přes středovou část a předběhne obránce,</i>

10
00:00:57,975 --> 00:01:02,980
<i>může volně chodit po dvou.</i>

11
00:01:08,026 --> 00:01:09,069
Tajný inspektor.

12
00:01:09,945 --> 00:01:14,950
<i>Z nějakého důvodu tomu
říkáme tajný inspektor.</i>

13
00:01:16,577 --> 00:01:19,788
<i>Po přípravě na poslední souboj</i>

14
00:01:19,871 --> 00:01:24,042
<i>se útočníci shromáždí u vstupu do olihně.</i>

15
00:01:26,503 --> 00:01:27,504
Do toho.

16
00:01:29,047 --> 00:01:30,924
<i>Aby vyhráli, musí se útočníci</i>

17
00:01:31,717 --> 00:01:36,013
<i>nohou dotknout
malého uzavřeného místa na hlavě olihně.</i>

18
00:01:36,555 --> 00:01:42,311
<i>Když vás obránce vytlačí z obrysu olihně,</i>

19
00:01:42,394 --> 00:01:43,603
<i>umřete.</i>

20
00:01:45,022 --> 00:01:47,607
<i>Přesně tak. Umřete.</i>

21
00:02:04,374 --> 00:02:05,626
Hurá!

22
00:02:06,710 --> 00:02:08,211
<i>„Hurá.“</i>

23
00:02:08,295 --> 00:02:12,007
<i>Po vítězném dotyku zakřičíte: „Hurá.“</i>

........