1
00:00:07,424 --> 00:00:08,425
Poppy?

2
00:00:10,844 --> 00:00:11,845
Poppy?

3
00:00:12,721 --> 00:00:14,348
Poppy, počuješ ma?

4
00:00:16,517 --> 00:00:18,060
Udrela si si hlavu.

5
00:00:18,143 --> 00:00:22,689
Prišla som ťa ochrániť.
Ublížil ti?

6
00:00:22,773 --> 00:00:23,815
Kto?

7
00:00:24,858 --> 00:00:28,445
Bol v tvojom dome. Videla som to.

8
00:00:28,987 --> 00:00:32,533
- Poppy, udrela si si hlavu.
- Videla som... videla...

9
00:01:45,606 --> 00:01:48,317
Sestra Wilkinsová na izbu 405.

10
00:01:52,362 --> 00:01:53,363
Oci.

11
00:01:53,447 --> 00:01:54,740
Ahoj, zlatko.

12
00:01:55,365 --> 00:01:57,910
Rodina sa ide zblázniť,
chcú vedieť, čo sa stalo.

13
00:01:58,577 --> 00:01:59,786
Ako sa cítiš?

14
00:02:01,079 --> 00:02:02,247
Príšerne.

15
00:02:02,748 --> 00:02:04,541
Som rada, že si hore.

16
00:02:06,376 --> 00:02:08,377
Chcem ísť domov.

17
00:02:08,461 --> 00:02:10,380
Nie, nie. Hej, hej.

18
00:02:10,464 --> 00:02:13,800
Lekári si ťa tu chcú
chvíľu nechať na pozorovanie.

19
00:02:13,884 --> 00:02:18,514
Áno, volala som Des
a prinesie ti nejaké veci.

20
00:02:19,973 --> 00:02:22,267
Zostaneme, kým nepríde Ingram.

21
00:02:24,645 --> 00:02:25,729
Poppy?

22
00:02:27,397 --> 00:02:28,482
Kde je tvoj manžel?

23
00:02:30,943 --> 00:02:31,944
Preč.

24
00:02:33,987 --> 00:02:36,198
- Navždy.
........