1
00:00:04,129 --> 00:00:06,882
- Pripravení.
- Počkaj na mňa.

2
00:00:06,965 --> 00:00:08,592
Je Guy Fieri tu?

3
00:00:08,675 --> 00:00:11,053
- Chyť ho, nech neodíde.
- Áno. Repríza alebo...

4
00:00:11,136 --> 00:00:13,055
Choď do The Twist!

5
00:00:13,138 --> 00:00:16,642
Alex, čo si urobila, bolo úžasné,
ale musíme to vyriešiť. Pusti nás.

6
00:00:16,725 --> 00:00:18,644
- Twitter totálne šalie.
- Bože.

7
00:00:18,727 --> 00:00:20,604
Všetko vidím bielo.

8
00:00:20,687 --> 00:00:22,189
- Alex. Alex.
- Bože.

9
00:00:22,272 --> 00:00:23,690
Sekundu, prosím!

10
00:00:23,774 --> 00:00:25,359
- Otvor.
- Tí hajzli z UBA

11
00:00:25,442 --> 00:00:29,613
budú bojovať, aby si zachovali tvár
a hodia na nás nejakú špinu.

12
00:00:29,696 --> 00:00:31,573
Fred musí odísť. Musia to pochopiť.

13
00:00:31,657 --> 00:00:35,619
Zašli sme priďaleko,
a preto neurobia, čo chceme.

14
00:00:35,702 --> 00:00:37,412
Alex, bude to v poriadku.

15
00:00:37,496 --> 00:00:39,206
- Máme ťa radi.
- Dobre!

16
00:00:39,289 --> 00:00:41,500
- Musím ich sem pustiť.
- Dobre. Chápem.

17
00:00:41,583 --> 00:00:43,836
- Počuj...
- Počkať. Ešte predtým,

18
00:00:43,919 --> 00:00:45,546
musíme sa na niečom dohodnúť.

19
00:00:45,629 --> 00:00:47,673
Nespomínaj Hannah menom.

20
00:00:47,756 --> 00:00:48,757
To nechcela.

21
00:00:49,758 --> 00:00:50,926
- Dobre.
- Dobre.

22
00:00:51,009 --> 00:00:53,637
- Alex, vylomím dvere, ak...
- Dobre.
........