1
00:00:00,000 --> 00:00:01,377
Jaký je vlastně plán?

2
00:00:01,422 --> 00:00:04,088
Náš plán se nemění.
Potřebujeme to jídlo.

3
00:00:04,133 --> 00:00:07,155
<i>Dojdeme do té věže, najdeme
zásoby a počkáme na ostatní.</i>

4
00:00:07,200 --> 00:00:09,311
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

5
00:00:09,377 --> 00:00:12,044
<i>Domnívám se,
že můj bratr, hrudní chirurg,</i>

6
00:00:12,088 --> 00:00:14,688
žije ve Společenství a že mě hledá.

7
00:00:14,977 --> 00:00:17,177
Který z vás je Eugene?

8
00:00:17,555 --> 00:00:20,111
Ahoj. Já jsem Stephanie.

9
00:00:21,170 --> 00:00:24,200
<i>Opevnění se staví složitě,
když máme rozbité nářadí</i>

10
00:00:24,266 --> 00:00:28,844
<i>- a prázdné žaludky.
- Opevnění brzy spadne.</i>

11
00:00:36,420 --> 00:00:38,200
Už tam budeme, tati?

12
00:00:38,244 --> 00:00:41,755
Špatně jsme odbočili
na tom rozcestí.

13
00:00:41,822 --> 00:00:44,377
Teď už ale jdeme správně.

14
00:00:44,420 --> 00:00:46,888
- Už brzy budeme doma.
- Těším se, až tam budeme.

15
00:00:46,977 --> 00:00:51,244
- To já taky.
- Tati? - To nic.

16
00:01:00,111 --> 00:01:01,800
Ztratili jste se?

17
00:01:04,066 --> 00:01:05,688
Bojím se.

18
00:01:06,244 --> 00:01:08,911
Budeme v pořádku,
jen se drž blízko u mě.

19
00:01:36,200 --> 00:01:37,800
Gracie?

20
00:01:38,400 --> 00:01:41,288
Gracie? Gracie!

21
00:01:41,888 --> 00:01:43,555
Gracie!

22
00:01:44,222 --> 00:01:47,066
Gracie! Gracie!

23
00:01:53,622 --> 00:01:55,200
Zadrž!
........