1
00:00:19,351 --> 00:00:23,052
<i>- Leonardo.</i>
- Promlouvá to hlasem mé matky.

2
00:00:23,332 --> 00:00:27,883
- Leonardo, prosím. Neber mému lidu
tu knihu. - Žádná kniha tam nebyla.

3
00:00:29,330 --> 00:00:34,381
<i>Vévoda Federico obklíčil Florencii.
</i> Možná nastal čas udeřit.

4
00:00:34,441 --> 00:00:36,178
<i>Lorenzo de Medici.</i>

5
00:00:36,234 --> 00:00:39,834
Jaká to neocenitelná příležitost
projednat podmínky tvé kapitulace.

6
00:00:40,484 --> 00:00:44,288
- Byla tvou matkou.
- To je to, k čemu mě dovedla víra.

7
00:00:45,065 --> 00:00:47,326
Co by tak spolu mohli
řešit sultánův syn

8
00:00:47,356 --> 00:00:50,631
a nejváženější milenka
Lorenza de Medici, <i>Signoro</i> Donati?

9
00:00:50,720 --> 00:00:55,287
Přijel jsi sem a očekával mír?
Zbavte můj dům té špíny.

10
00:00:55,394 --> 00:00:58,362
Brzy se dozvíme pravdu,
aniž bychom na vás vztáhli ruku.

11
00:00:58,469 --> 00:01:00,357
Jak mohlo být
takové zařízení sestrojeno,

12
00:01:00,391 --> 00:01:03,131
- aniž by se čerpalo ze znalostí
Knihy listů. <i>- Leo, to je Amerigo!</i>

13
00:01:03,163 --> 00:01:05,401
Ta výprava ani zdaleka neskončila.

14
00:01:57,973 --> 00:02:02,473
<font color="#9c9892">DA VINCI'S DEMONS</font>
2x09 - The Enemies of Man

15
00:02:02,715 --> 00:02:07,215
Překlad: <font color="#9c9892">Umpalumpa3, phoebess</font>
Korekce: <font color="#9c9892">phoebess</font>

16
00:02:07,449 --> 00:02:11,949
www.edna.cz/<font color="#9c9892">da-vincis-demons</font>
www.titulky.com

17
00:02:20,413 --> 00:02:23,862
Pokud si dobře vzpomínám,
to ústrojí utrpělo jen minimální škody.

18
00:02:23,977 --> 00:02:26,394
Tvůj talent dělat věci ještě horší

19
00:02:26,785 --> 00:02:32,662
- je skutečně obdivuhodný.
- Nic jsem nezhoršil.

20
00:02:33,371 --> 00:02:36,050
Abych to mohl opravit, musel jsem
to rozebrat a prohlédnout si vnitřek.

21
00:02:36,183 --> 00:02:39,199
Bez přístupu k pořádnému nářadí...
........