1
00:00:17,783 --> 00:00:20,823
- Kdo jsi?
- Carlo de Medici, Cosimův syn.

2
00:00:20,890 --> 00:00:23,459
Nedokážu ani vyjádřit,
jak tvé odpuštění tiší mou duši.

3
00:00:23,526 --> 00:00:26,795
Žádného odpuštění se ti nedostane.
Ne ode mně.

4
00:00:26,863 --> 00:00:29,765
Tvou jedinou misí bylo,
aby sultánův syn odjel do Říma.

5
00:00:29,833 --> 00:00:32,501
Jakmile jsi toho dosáhla,
výsledek byl zaručen.

6
00:00:32,569 --> 00:00:34,737
<i>Pokud Bajezida zabijí,
dojde k válce.</i>

7
00:00:34,804 --> 00:00:36,138
<i>Pokud bude uvězněn,
opět dojde k válce.</i>

8
00:00:36,206 --> 00:00:40,943
<i>Pokud bude zneuctěn a propuštěn,
odplata bude nevyhnutelná.</i>

9
00:00:42,267 --> 00:00:44,044
Carlo?

10
00:00:45,782 --> 00:00:47,036
Dal sis ale načas.

11
00:00:47,901 --> 00:00:51,738
Král Alfonso se zavazuje
jednat jako meč Říma

12
00:00:51,821 --> 00:00:54,723
a odmítá tvou nabídku spojenectví.

13
00:00:54,791 --> 00:00:57,227
<i>Girolamo Riario, zemřel jsi.</i>

14
00:00:57,488 --> 00:00:59,824
A teď ses opět narodil.

15
00:01:00,069 --> 00:01:04,675
- Co jsi zač? - Co jsi to teď řekl?
- Už jsem toho řekl dost!

16
00:01:07,103 --> 00:01:08,570
Ne!

17
00:01:16,813 --> 00:01:19,214
Napravím to.

18
00:02:11,688 --> 00:02:16,188
<font color="#9c9892">DA VINCI'S DEMONS</font>
2x10 - The Sins of Daedalus

19
00:02:16,336 --> 00:02:20,836
Překlad: <font color="#9c9892">Umpalumpa3, phoebess</font>
Korekce: <font color="#9c9892">phoebess</font>

20
00:02:20,984 --> 00:02:24,984
www.edna.cz/<font color="#9c9892">da-vincis-demons</font>
www.titulky.com

21
00:02:31,621 --> 00:02:33,055
<i>Doneste nějakou vodu!</i>

22
00:02:34,691 --> 00:02:36,024
Tady!
........