1
00:00:06,997 --> 00:00:13,761
Titulky 18.9.2021
Andrea1717

2
00:02:08,503 --> 00:02:10,232
Tento krát je to trieda štyri.

3
00:02:12,407 --> 00:02:13,407
Áno.

4
00:02:14,409 --> 00:02:16,009
V tejto triede si naposledy nespala.

5
00:02:19,714 --> 00:02:22,842
Ide o to, že ak zaspím počas prijímacej
skúšky na univerzitu som mŕtva.

6
00:02:38,233 --> 00:02:39,461
- Mama.
- Čo?

7
00:02:40,835 --> 00:02:41,961
Môžeš mi kúpiť bicykel?

8
00:02:43,238 --> 00:02:44,238
Nie.

9
00:02:45,240 --> 00:02:47,218
Môžeš aspoň prestierať,
že o tom premýšľaš?

10
00:02:47,242 --> 00:02:48,675
Ako môžeš hneď povedať nie?

11
00:02:49,544 --> 00:02:51,375
Nie je to prvýkrát čo sa na to pýtaš.

12
00:02:51,946 --> 00:02:54,471
Budem na ňom chodiť len do školy,
to nie je veľmi ďaleko.

13
00:02:55,049 --> 00:02:56,049
Buď ticho.

14
00:02:56,951 --> 00:02:58,885
Nevieš, prečo ti vždy poviem nie?

15
00:03:03,925 --> 00:03:05,085
Si prehnane ochraniteľská.

16
00:03:33,688 --> 00:03:34,814
Poriadne sa uč.

17
00:03:34,989 --> 00:03:36,217
- Idem.
- Ahoj!

18
00:03:47,101 --> 00:03:48,830
Aká smola hneď ráno.

19
00:03:53,508 --> 00:03:55,686
Mapa ôsmich provincií, bola
nakreslená v období kráľa Sejonga

20
00:03:55,710 --> 00:03:58,941
a mapa Východného národa
bola nakreslená počas éry kráľa Seja.

21
00:04:00,315 --> 00:04:01,395
Ktorá mapa je dôležitejšia?

22
00:04:02,317 --> 00:04:04,795
Je to Dongguk-Yeojiseungramova
kniha o geografickej histórii, napísaná

23
00:04:04,819 --> 00:04:07,413
počas éry kráľa Sungjonga,
........