1
00:00:00,000 --> 00:00:04,000
Titulky 20.9.2021
Andrea1717

2
00:00:11,740 --> 00:00:15,900
14. epizóda

3
00:00:31,460 --> 00:00:32,770
Lee Sun Jae.

4
00:00:32,770 --> 00:00:34,670
Áno.

5
00:00:34,670 --> 00:00:37,480
Bol si dosť dlho mimo.

6
00:00:37,480 --> 00:00:38,810
Oh.

7
00:00:38,810 --> 00:00:41,900
Choď von.
Majú tu druhú rozlúčku s Min Woom.

8
00:00:42,690 --> 00:00:44,360
Čo?

9
00:00:45,450 --> 00:00:46,670
Jong Soo!

10
00:00:46,670 --> 00:00:48,800
Čo?

11
00:00:48,800 --> 00:00:50,380
Môžeš mi priniesť moje šaty?

12
00:00:50,380 --> 00:00:52,270
Načo by si sa prezliekal.

13
00:00:52,270 --> 00:00:53,880
Nie...

14
00:00:54,670 --> 00:00:56,940
Jong Soo, prosím.

15
00:00:59,070 --> 00:01:00,580
Dobre.

16
00:01:14,710 --> 00:01:17,440
Jong Soo!

17
00:01:17,440 --> 00:01:19,560
- Áno?
- Prebuď Sun Jaea.

18
00:01:19,560 --> 00:01:20,300
Prosím?

19
00:01:20,300 --> 00:01:23,150
Prečo? Nechaj ho tak.

20
00:01:23,150 --> 00:01:26,150
Mal by vyjsť von a pozdraviť sa.

21
00:01:26,150 --> 00:01:28,730
- Zobuď ho.
- Dobre.

22
00:01:34,690 --> 00:01:37,560
Povedal som, že si zaspal,
tak sa tak tvár.

23
00:01:37,560 --> 00:01:39,020
Dobre.

24
00:01:40,770 --> 00:01:44,840
Ale prečo si taký vystrašený?
........