1
00:00:01,001 --> 00:00:03,545
{\an8}Aaron Wallace je krysa.
To dává největší smysl.

2
00:00:03,628 --> 00:00:05,922
{\an8}Viděli jste:

3
00:00:08,216 --> 00:00:09,259
Jamale!

4
00:00:11,136 --> 00:00:13,722
- V tělocvičně je vzpoura.
- Zavřete bránu!

5
00:00:14,514 --> 00:00:17,308
Tři mrtví vězni, 36 vážně zraněno.

6
00:00:17,392 --> 00:00:18,977
Jste nováček.

7
00:00:19,060 --> 00:00:23,231
-Cyrus to tu převezme.
-Můžeme toho využít.

8
00:00:23,314 --> 00:00:27,235
Pro Safiyu to vypadá zle,
s její ženou to půjde jen z kopce.

9
00:00:27,318 --> 00:00:29,946
Ta dívka, co se v klubu předávkovala.
Lexi Richardsonová.

10
00:00:30,030 --> 00:00:32,449
Kvůli ní to začalo.

11
00:00:32,532 --> 00:00:36,703
A její otec je čirou náhodou jeden
z Maskinsových největších sponzorů.

12
00:00:45,003 --> 00:00:47,213
<i>Věnujte mi, prosím, pozornost.</i>

13
00:00:47,714 --> 00:00:49,466
<i>Kdybych měl zvolit jediné slovo,</i>

14
00:00:50,550 --> 00:00:53,928
kterým bych popsal
mého přítele Glena Maskinse,

15
00:00:55,472 --> 00:00:56,806
bylo by to „oddaný“.

16
00:00:56,890 --> 00:00:58,892
Je oddaný své rodině.

17
00:00:58,975 --> 00:01:01,519
Je oddaný zásadám, podle kterých žije.

18
00:01:02,228 --> 00:01:04,314
Je oddaný pravdě a spravedlnosti.

19
00:01:04,397 --> 00:01:05,607
<i>Co to znamená?</i>

20
00:01:06,316 --> 00:01:08,651
<i>Znamená to, že bojuje.</i>

21
00:01:08,735 --> 00:01:11,112
Jako mariňák bojoval
pro svou zemi v Kuvajtu.

22
00:01:11,196 --> 00:01:15,825
Jako okresní návladní tady v Bronxu
bojuje za bezpečnost našich ulic.

23
00:01:17,077 --> 00:01:21,164
<i>Bojoval za oběti</i>
........