1
00:00:01,001 --> 00:00:04,796
{\an8}Přemýšlel jsem
o převozu vězně do Bellmoru,

2
00:00:04,879 --> 00:00:08,591
{\an8}který by paní Masryové pěkně zavařil.

3
00:00:08,675 --> 00:00:11,636
Jdeme po všech obchodech s drogami.

4
00:00:11,720 --> 00:00:14,681
Ale kdo je donáší? Kapitán.

5
00:00:14,764 --> 00:00:16,725
Šéfová nařídila prohlídku Frankieho cely.

6
00:00:16,808 --> 00:00:18,560
Našli kousek Bible.

7
00:00:18,643 --> 00:00:20,645
Nedovolím, aby se to obrátilo proti mně.

8
00:00:20,729 --> 00:00:22,021
Aaron Wallace je krysa.

9
00:00:22,105 --> 00:00:24,482
Cassius si to musí vyřídit se mnou.

10
00:00:24,566 --> 00:00:28,361
To celé s tou biblí,
správkyní, celé to na nás hrál.

11
00:00:28,445 --> 00:00:29,571
Máš plán?

12
00:00:29,654 --> 00:00:31,531
Musím se ho zbavit.

13
00:00:32,741 --> 00:00:33,825
Hej, Jamale!

14
00:00:36,411 --> 00:00:37,579
V tělocvičně je vzpoura.

15
00:00:37,662 --> 00:00:40,498
Zahajte kompletní uzamčení.

16
00:00:40,582 --> 00:00:41,624
Povolejte zásahovku.

17
00:00:55,472 --> 00:00:59,184
{\an8}<i>Kdysi jsem věřila,</i>
<i>že jeden člověk může něco změnit.</i>

18
00:01:00,143 --> 00:01:04,439
{\an8}<i>Že silná myšlenka podpořená</i>
<i>rozhodností a odvahou</i>

19
00:01:04,522 --> 00:01:07,025
{\an8}<i>může překonat nečinnost a apatii.</i>

20
00:01:09,486 --> 00:01:11,905
{\an8}<i>Dnes nevím, jestli jsem se mýlila,</i>

21
00:01:11,988 --> 00:01:13,615
<i>a možná se to nikdy nedovím.</i>

22
00:01:16,618 --> 00:01:18,870
<i>Ale jedním si jsem dnes jistá.</i>

23
00:01:22,290 --> 00:01:27,045
{\an8}<i>Vše, o co jsem se tu snažila, bude</i>
<i>překrucováno a zpochybňováno.</i>

24
00:01:28,463 --> 00:01:33,009
<i>14 minut násilí smaže osm měsíců pokroku.</i>
........